Õpilasliit soovib programmi toel koolirõõmu kasvatada

Foto on illustratiivne.

FOTO: SCANPIX

Eesti koolilapsed paistavad Euroopa Liidus silma vastumeelsusega kooli suhtes ning Õpilasesinduste Liit (EÕEL) usub, et nende tuju aitaks tõsta riikliku koolirõõmu programmi käivitamine.

Täna pöördub EÕEL haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, koolijuhtide ühenduse ja õpetajate liidu poole ettepanekuga selline programm luua ja ellu viia.

Liidu sotsiaalpoliitika juht Susanna Paeväli ütles, et vastav mõte tekkis juba paari aasta eest. «Programmi näeme pikaajalisena. See peaks koolis kõikidele osapooltele looma hea ja meeldiva keskkonna, veelgi süvendama häid omavahelisi suhteid,» rääkis ta. Paevälja sõnul võiks eeskujuks olla lastekaitse liidu loodud koolirahu programm.

«Mõõdetav tulemus oleks näiteks koolide rahuloluuuringute tulemuste paranemine ja see, et Eesti poleks enam viimane koolirõõmu edetabelis võrreldes teiste Euroopa riikidega,» kirjeldas Paeväli. «Programmi võiks ette valmistada kevadel ja käiku võiks see minna järgmisest õppeaastast.»

Programmi tegevussuundadeks peaksid EÕELi hinnangul olema koolivägivalla vähendamine, mõistvate suhete arendamine, õpilaste kollektiivse vastutuse kujundamine ning regulaarselt õpilaste ja õpetajate rahulolu uuringute korraldamine.

Tagasi üles