Tikerpuu: rõõmuprogramm vähendaks koolivägivalda

FOTO: Elmo Riig

Sotsiaalministeerium kiidab Eesti Õpilasesinduste Liidu algatust käivitada üle-eestiline koolirõõmu programm ning leiab, et see oleks ühtlasi üks vahend koolivägivalla vähendamiseks.

«Õpilasliidu idee koolirõõmu programmi käivitamise osas on väga positiivne ning noorte omaalgatus on suurt tunnustust vääriv,» ütles Postimees.ee’le sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Anniki Tikerpuu.

«Koolikeskkonnas õpilaste turvalisuse suurendamine ja sisekliima parandamine on väga vajalik, iseäranis arvestades viimasel ajal meedias kajastamist leidnud koolivägivalla juhtumeid.»

Ta ütles, et ministeerium ootab huviga õpilasliidu ettepanekuid programmi osas, et nendega lähemalt tutvuda ning selle põhjal seisukoht kujundada.

«Hindame kõrgelt noorte initsiatiivi neid puudutavates küsimustes kaasa mõelda ja rääkida ning noorte ettepanekuid tuleb tõsiselt arvesse võtta.»

Täna pöördub EÕEL haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, koolijuhtide ühenduse ja õpetajate liidu poole ettepanekuga käivitada riiklik koolirõõmu programm.

Tagasi üles