Raid Aarele: juhatus tohib Rahvaliidust välja visata

FOTO: Katri Karing

Rahvaliidu pressiesindaja Andres Raid lükkas ümber esimees Juhan Aare väite, nagu ei saaks erakonna juhatus täna liikmeid välja visata.

«Juhan Aare jätkab endiselt Rahvaliidu lõhkumist ja juhtorganite töö saboteerimist. Olukord on kenasti juhatuse kontrolli all ja hetkel käib intensiivne tegevus korralise kongressi ettevalmistamisel,» ütles Raid Postimees.ee’le.

«Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kuna juhatuse liikmeid kutsub tagasi ja kinnitab kehtiva põhikirja järgi volikogu. Juhatuse koosseisu suhtes ei ole volikogu mingeid otsuseid teinud, ehkki vastavaid taotlusi on olnud,» põhjendas ta.

Aare väitis nimelt, et põhikirja kohaselt peab Rahvaliidu juhatusse kuuluma vähemalt 11 liiget, kuid pärast Ester Tuiksoo ja Arnold Rüütli lahkumist on juhatus kahanenud alla nõutava piiri ning otsustusvõimetu.

Raidil oli vastus ka Aare teisele põhietteheitele. Esimehe väitel ei saa nimelt juhatus kedagi erakonnast välja heita, kui nad ei toetu partei aukohtu otsusele.

«Aukohtu seisukohad on juhatusele soovitusliku iseloomuga,» vastas Raid. «Tulenevalt Rahvaliidu põhikirjast ja mittetulundusühingute seadusest on liikmelisuse küsimus juhatuse pädevuses.»

Juhan Aare heitis ka ette, et juhatuse liikmetele pole laiali saadetud tänaõhtuse erakorralise koosoleku materjale.

«Kõik otsuste eelnõud on ettevalmistamisel,» vastas talle Raid.

Laupäeval koguneb kahte leeri lõhenenud Rahvaliidu kongress valima esimeest ja teisi partei juhtisikuid. Tänaseks kokku kutsutud erakorralisel juhatuse koosolekul kavatsetakse arutada mitme liikme erakonnast väljaarvamist.
 

Tagasi üles