VIISAKAD MEHED. Krimmi annekteerinud eraldusmärkideta ja maskides «rohelisi mehikesi» asus Venemaa meedia kiirelt kujutama kui sõbralikke, kõiki nõrgemaid kaitsvaid tegelasi, keda ei pelga neiud, lapsed ega koduloomadki.

FOTO: Repro

Riikide või äärmusrühmituste huvides tegutsevad kulisside taga sageli suured meeskonnad, et poliitiliste või sõjaliste eesmärkide saavutamiseks mõjutada publiku taju, suhtumist ja käitumist. Sageli pole ühe operatsiooni taotlus pealtnäha kuigi suur: piisab sellest, kui tekitada vaatajas emotsioon või panna ta kahtlema üldteada tõsiasjades.

Siin on valik näiteid inimeste meelsuse mõjutamiseks korraldatud infooperatsioonidest nii Ukrainast, Venemaalt, nn Islamiriigilt kui ka läänest.