Tudengiliit võttis vastu platvormi riigikogu valimisteks

Maris Mälzer

FOTO: Peeter Langovits

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) võttis eile õhtul Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud üldkogul vastu platvormi «Üliõpilaste Eesti 2015» riigikogu valimisteks.

Tudengite valimisplatvormi eesmärk on tagada, et Eesti täidab Bologna protsessi allkirjastamisega võetud kohustusi, vahendas liidu pressieisndaja.

Riik peab tudengite hinnangul pöörama suuremat tähelepanu kõrghariduse sotsiaalsele dimensioonile, mobiilsuse suurendamisele ja üleminekule õppurikesksele haridusele.

Kõrghariduspoliitika kujundamine peab muutuma senisest teadmistepõhisemaks.

«Pikaajalised ja suure mõjuga riiklikud otsused peavad põhinema analüüsidel ja uuringutel. Suurendama peaks haridus- ja teadusministeeriumi võimalusi tellida kõrghariduspoliitika analüüse ning samuti tuleb kaasata haridusvaldkonna huvigruppe poliitika kujundamisse,» ütles EÜLi juhatuse esimees Maris Mälzer.

Platvormi kohaselt tuleb suurendada kõrghariduse rahastamist 2015. aastaks vähemalt 2 protsendini SKPst, vähendades kõrghariduse rahastuses mahajäämust OECD riikidega võrreldes. Kõrgkoolide riiklik rahastamine tuleb muuta läbipaistvamaks ning siduda selgemini kõrgkoolide eesmärkidega ja rahastamissüsteem peab soodustama kõrgkoolide omavahelist koostööd.

«Kõigile vaimselt võimekatele ja motiveeritutele kõrgharidusele õiglase ligipääsu tagamiseks tuleb kaotada õppemaksud. Samas tuleb luua üliõpilastele terviklik sotsiaalsete garantiide süsteem, mis tagab võimaluse õpingutele täielikult pühenduda. 2007. aasta koalitsioonilepingus tudengitele antud lubadus vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi rajamise kohta tuleb täita,» toonitas Mälzer.

Soodustamaks tööandjate huvi pakkuda üliõpilastele osakoormusega töökohti, tuleb osakoormusega töötavate tudengite tööandjad vabastada sotsiaalmaksu ravikindlustusmakse tasumisest.

«Erasektori panuse soodustamiseks kõrghariduse rahastamises tuleb lõpetada haridusse tehtavatelt kulutustelt ja investeeringutelt erisoodustusmaksu kogumine,» täiendas Mälzer.

Võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes peab ka kuni 26. aastastel üliõpilastel olema võimalik taotleda toimetulekutoetust sõltumata oma vanemate või hooldaja majanduslikust olukorrast.

Tagasi üles