Kohus saatis islamiterrorismi toetanud tallinlased aastateks vangi

Harju maakohus mõistis islamiterrorismi toetamises süüdistatud tallinlased Ramil Khalilovi ja Roman Manko tänase otsusega süüdi ning mõistis neile karistuseks vastavalt seitse ja viis aastat reaalset vangistust.

Kohtunik Helve Särgava rõhutas kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisel, et kohus lähtus karistuse mõistmisel ka üld- ja eripreventsiooni eesmärkidest. «Üldpreventsioon tähendab seda, et kõik inimesed, kes selles ühiskonnas, antud momendil Eesti territooriumil elavad, peavad teadma ja mõistma, et igale kuriteole järgneb karistus. Mitte ükski kuritegu ei jää selles riigis avastamata ja mitte ükski kuritegu ei jää selles riigis vastavalt seaduse nõuetele ka karistamata,» sõnas Särgava.

Eripreventsiooniga püütakse tänastele süüdimõistetutele selgeks teha, et taolistele tegudele järgneb karistus. «Kahtlemata leidis kohus ka just lähtuvalt eri- ja üldpreventsiooni põhimõtetest, et ei saa kõne alla tulla antud isikute tingimisi karistamine,» märkis Särgava.

Roman Manko kaitsja Olavi-Jüri Luik ootas oma kliendile õigeksmõistvat otsust. Luik kinnitas, et kaebab otsuse kindlasti edasi. Ta leidis, et tema klient ei ole talle süüks pandud kuritegudes süüdi.

Luik rõhutas, et kohtus ei leidnud tõendamist, et Manko oleks Süürias viibivale ja terroristlikku ühendusse kuuluvale Abdurrahman Sazanakovile raha andnud. Veelgi enam: pole ühtegi tõendit, mis tõendaks, et Manko teadis, et Sazanakov on Süürias ja millega ta seal tegeleb. Manko arvas, et ta on Egiptuses ja õpib araabia keelt. Suhtlust väidetava kurjategijaga ei saa aga advokaadi sõnul kuriteoks pidada. Ka tuleks menetluses Luige sõnul üle kuulata Sazanakovit ennast.

Riigiprokurör Laura Vaik jäi kohtuotsusega rahule. Ta lisas, et kohus nõustus prokuratuuri seisukohtadega ja leidis, et kuriteod on tõendatud ja tõendid on kogutud seaduslikult. Vaik ütles, et peab ka karistust õiglaseks. Abdurrahman Sazanakov on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks, mistõttu pole teda ka antud menetluse käigus üle kuulatud, lisas prokurör.

Kaitsja Olavi-Jüri Luik tegi etteheiteid prokurörile, kuna prokurör saatis enne kümnepäevase tähtaja, mil kaitsjad saavad esitada avaldusi ja taotlusi, ära ootamist süüdistuse kohtusse. Vaik tunnistas, et kriminaalasi saadeti kohtusse kiirustades, sest süüdistatavaid hoiti sel ajal vahi all, kuid süüdistatavate õigused olid siiski tagatud.

Prokurör nõudis süüalustele, Ramil Khalilovile ja Roman Mankole vastavalt kaheksa- ja seitsmeaastast vangistust.

Mehed eitasid kohtuistungitel terrorismi toetamist ja rahastamist. «Ma ei ole ekstremist, ma ei ole terrorist ega ka radikaal. Ma olen täielikus hämmingus,» rääkis Roman Manko novembri lõpus kohtus tunnistusi andes. Khalilovi ja Manko kaitsjad selgitasid kohtus, et süüdistatavad lihtsalt aitasid islami kommete kohaselt oma töö kaotanud usukaaslast ja tema perekonda.

Süüdistuse sisu

Esitatud süüdistuse järgi toetasid mehed varem Eestis elanud Ivan Sazanakovi tegevust Süüria territooriumil tegutsevas relvastatud terroristlikus ühenduses, kuhu ta siirdus kaitsepolitsei andmetel võitlema 2013. aasta juulis.

Khalilov, olles teadlik Sazanakovi kavatsusest terroristliku organisatsiooniga ühineda, broneeris ning ostis talle pileti Türgi siselennule Antalyast Süüria piiri ääres asuvasse Hataysse, printis välja broneeringut tõendava reisidokumendi ning selgitas, kuidas kasutada seda lennujaamas, võimaldades Sazanakovil jõuda Süüriasse ning seal terroristliku ühendusega ühineda. Khalilov kogus Sazanakovi jaoks oma tuttavatelt raha ja võttis 2013. aasta sügisel Mankolt Sazanakovile 600 eurot. 17.–22. oktoobril 2013. aastal külastas Khalilov Sazanakovit Süürias, toimetas sinna Sazanakovi abikaasa, nende alaealised lapsed ning andis Sazanakovile raha üle.

Süüdistuse järgi toetas Khalilov Sazanakovi poolt terrorikuriteo toimepanemist alates 2013. aastast, küsides korduvalt oma tuttavatelt Sazanakovile raha, seejuures teades, et viimane võib seda kasutada terrorikuritegude toimepanemiseks. 2014. aastal edastas Khalilov Mankole palve minna Lätti ning küsida Sazanakovile «püha sõja» toetuseks raha. 

Samuti süüdistatakse Khalilovit terroristlikkusse ühendusse kuulumisele kaasaaitamises. Süüdistuse järgi osutas ta Sazanakovile vaimset kaasabi, tugevdades tema teotahet ja väljendades pidevat heakskiitu ja poolehoidu Sazanakovi tegevusele terroristliku ühenduse liikmena.

Ka Manko oli süüdistuse järgi teadlik Sazanakovi ühinemisest terroristliku ühendusega ning toetas ja rahastas seda. 2013. aasta sügisel andis ta Khalilovi kätte Sazanakovile edastamiseks sularaha 400 eurot ning hiljem veel 200 eurot. Sama aasta teises pooles üritas ta kanda Sazanakovile Süüriasse raha Western Unioni kaudu, ülekanne jäi tema tahtest sõltumata lõpule viimata. 

Eeluurimisel tuvastatud andmete järgi käis Manko 2014. aasta veebruaris Riias ning küsis kohtumisel raha Sazanakovi tegevuse toetamiseks. Kaitsepolitsei pidas mehed kinni mullu aprillis.

Kriminaalmenetlust viis läbi kaitsepolitseiamet ja juhtis riigiprokuratuur.

Loe lisaks:

Tagasi üles