Vana kuld: Nõmme noortemaja jäeti omanikule tagastamata huvihariduse ettekäändel

2000. aastate alguses jäeti Nõmme noortemaja hoone kui oluline sotsiaalobjekt õigusjärgsele omanikule tagastamata. Nüüd tahab haridusamet noortemaja sealt ära kolida.

FOTO: Tairo Lutter

Tallinna haridusamet tahab Nõmme noortemaja ära kolida hoonest, mis jäeti omal ajal õigusjärgsele omanikule tagastamata kui oluline sotsiaalobjekt.

Tallinna linnavolikogu esitas 2002. aasta lõpus vabariigi valitsusele taotluse jätta õigusjärgsele omanikule tagastamata kinnistu aadressil Nurme tn 40/Sihi tn 92 kui Tallinna linna jaoks oluline sotsiaalobjekt.

«Hoone on kohandatud kultuuri- ja sotsiaalobjektiks ning hoones asub huvialakool Tallinna Nõmme noortemaja. Hoone tagastamine kahjustab Tallinna linna huve,» väidab otsuse seletuskiri.

Seletuskirjas selgitatakse hoone linnale jätmise vajadust nii: «Käesoleval ajal on Tallinna Nõmme Noortemaja aktiivselt tegutsevate huviharidusalase, täienduskoolitusalase ja noorteorganisatsioonide ainus keskus Nõmmel. Tänapäeval töötab noortemajas 39 õpetajat, kellest enamik on kõrgema erialase haridusega, ringide töös osaleb ligi 1300 õpilast 98 grupis, alates 2. eluaastast kuni täiskasvanuteni. Majas töötavad kunstiringid, tehnikaringid, lauluringid, tantsuringid, loodusringid jt. Tänu oma heale asukohale on noortemaja võimeline pakkuma aastaringset tegevust. Üle 50 protsendi õpilastest on poisid. Noortemaja hoovi on ehitatud kordodroom (kiirus- ja aeromudelautode ringrada).

Ainult viimase kolme aasta jooksul on antud hoonesse investeeritud nii linnakassa kui asutuse omatuluna laekunud summasid üle 1,1 miljoni krooni. Huvialakooli loomisest peale on investeeringuid tehtud põhimõttel, et säilitada hoone ajaloolist üldpilti, kuid kohandades ruume just laste ja noorte tegevuseks. Keldris on fotolabor, trei- ja puurpingid automudelduse klassis, olemas on liiklusklass, esimesel korrusel puidutöökoda, tantsusaal ja teatrilava oma tehnikaga, teisel korrusel kunstiklassid oma spetsiifikaga (sulatus- ja küpsetusahjud), arvuti- ja raadiosideklass, mis kõik on nõudnud nii valgustuse kui ka ventilatsiooni ümberehitamist.»

Tallinna haridusamet tahab 2017. aastal kolida Nõmme noortemaja Pääsküla gümnaasiumisse, mis on selleks ajaks läbinud põhjaliku renoveerimise ning saanud juurdeehituse.

Mis saab praegu noortemaja kasutuses olevatest hoonetest Nurme, Õie ja Mai tänaval, pole esialgu teada.

«Nõmme noortemaja hoonete edasist kasutust ei oska hetkel kommenteerida, seda ei ole olnud veel vajadust arutada,» ütles haridusameti peaspetsialist Leini Jürisaar.

Tagasi üles