Savisaar võttis vastu Euroopa Rabide Keskuse delegatsiooni

Tallinna meer Edgar Savisaar kohtus rabidega.

FOTO: Raepress

Tallinna linnapea Edgar Savisaar võttis täna vastu Euroopa Rabide Keskuse (RCE) esindajad, kes tunnustasid Tallinna linnavalitsust viljaka koostöö eest Tallinna juudiusu koguduse ja Eesti Juudi organisatsioonidega nii jooksvate küsimuste lahendamisel kui ka Rahumäe Juudi kalmistu korrashoiul, juudi rahvusvähemuse suhtes sõbraliku ja turvalise õhkkonna kujundamise ning Tallinna Juudi kooli toetamise eest.

Linnapea Edgar Savisaar tänas rabisid külaskäigu eest ja kinnitas, et Tallinnal on väga head sidemed siin tegutsevate juudiorganisatsioonidega, vahendas Raepress.

«Oleme kursis nende tegemiste ja probleemidega, osutame nende lahendamiseks igakülgset kaasabi,» sõnas linnapea.

Eestis elab umbes 2000 juuti, enamik neist Tallinnas. Kogukonna keskus koos Tallinna sünagoogi ja Tallinna Juudi kooliga asub aadressil Karu tn 16. Sünagoog avati  2007. aastal.

260 õpilasega Tallinna Juudi kool tähistas sel aastal 20. aastapäeva. Kooli rahastatakse Tallinna linna eelarvest.

Aja jooksul kitsaks jäänud Rahumäe Juudi kalmistu sai hiljuti matmiste korraldamiseks maad juurde. Juudi kalmistule maetute kohta saab infot ka interneti vahendusel Tallinna kalmisturegistrist.

RCE loodi 2000. aastal eesmärgiga aidata Euroopa koguduste rabisid nende igapäevases tegevuses. Peakorter asub Brüsselis ja teeb koostööd ka Euroopa Liidu struktuuridega.

Kõige autoriteetsemaid Euroopa rabisid koondav keskus aitab Euroopas asuvatel juudi kogudustel oma tegevust koordineerida, teiste kogudustega kogemusi vahetada ning oma koguduse tegevust mitmekesisemaks ja liikmetele huvitavamaks muuta. Keskuse nõukogu liikmed külastavad kogudusi ning peavad seal loenguid, korraldavad diskussioone ja annavad konsultatsioone.

Delegatsiooni koosseisu kuuluvad Londoni Mill Hilli sünagoogi pearabi ja Suurbritannia ühendatud sünagoogide rabide nõukogu esimees, Euroopa Nõukogu liige Yitzchak Schochet; Hollandi provintsidevahelise pearabinaadi pearabi, Hollandi rabide komitee esimees Binyomin Jacobs; Antwerpeni Juudi koguduse rabi – kohtunik, mitmete raamatute autor Yaakov David Schmahl; Euroopa Rabide Keskuse asedirektor rabi Arye Goldberg, Euroopa Rabide Keskuse avalike suhete direktor rabi Ašer Gold ning Eesti pearabi Šmuel Kot.

Homme kohtuvad delegatsiooni liikmed Eesti Vabariigi presidendi ja peaministriga.

Tagasi üles