PPAst vallandatud Laido: juhid ei kandnud vastutust, Vaheri ja Tuisu öeldu on väärinfo
Lisatud PPA kommentaar

Ilona Laido

FOTO: Keila linna koduleht

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) vallandas 4. detsembril vormihanke nurjumise tõttu sellega seotud töötaja Ilona Laido, pannes talle süüks olulise dokumendi varjamist ja ebaausat käitumist protsessi käigus. Hiljem toimetas Laido riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikme Artur Talvikuni PPA juhi Elmar Vaheri ostutšekid kõrvaklappide ja saabaste kohta, mis olid tehtud asutuse krediitkaardiga.

Postimees kohtus Ilona Laidoga eile, misjärel saatis Laido enda versiooni toimunust ka kirjalikult. Eile keeldus Laido enda tsiteerimisest ja kirja avaldamisest, ent muutis tänaseks meelt. Postimees avaldab Laido kirja lühendatud kujul allpool.

Saadetud 27. jaanuaril, kell 14.53

Siseministeeriumi kodulehel on dokumendiregistris leitav auditi «PPA vormivarustuse hangete õiguspärasus» dokument. Samal lehel on ka Elmar Vaheri krediitkaardi väljavõtet puudutav audit. Otsisõna on Adler (Isik, kes auditit juhtis).

Auditis tuuakse ära rida fakte. Näiteks oli vormiarenduse hanke läbiviimise otsus PPA juhtkonna otsus, kus on ära toodud hanke kestusena 6 kuud ning vastutajaks Logistikabüroo juht Veiko Kopamees, mitte mina nagu Tauno Tuisk on meedias väitnud ja Elmar Vaher kinnitanud.

Arenduse hanke jaoks on see ebamõistlikult lühike aeg, mis ei võimalda pikka proovikandmist. Tegu oli juhtkonna ebaprofessionaalse läbi analüüsimata otsusega. Juhtkond vastutab, mitte mina nagu Tauno on meedias väitnud.

Minust sai vormi täisteenuse hanke juht alles 26.08.2015. See fakt on ära toodud nii auditis kui töövaidluskomisjoni (TVK) otsuses. Hanget ise alustati juba kaks kuud varem, kui hanke dokumendid hankekeskusesse üles pandi. Minu juht on auditis kirjas - Ago Estermaa. Hangete eest vastutab talituse juht Ilona Afinogenova. 

Pressiteadetes tuuakse välja, et PPA vormi täisteenuse hange lükati tagasi tänu liiga kõrgele maksumusele, mitte hanke dokumentide varjamisele.

Dokument, mida VÄIDETAVALT varjati, oli konsultandi hinnang lõigetele, mis saadetud 10.11.2015. Kirja refereering ja kriitilisus sai minu poolt saadetud Tauno Tuisule. Tuisk kinnitas, et soovib faktide põhjendusi. TVK otsusest on näha, et konsultant neid põhjendusi ei saatnud. Seega puudus minul konsultandi seletus kriitikale. Komisjoni liikmed olid näinud lõikefaili, ka juhid Ago Estermaa ning Veiko Kopamees, kes olid teadlikud nii kirjast kui faktist, et konsultandilt seletusi ei saadudki.

Tuisult lisanõuet novembris ei järgnenud, mis selgesõnaliselt oleks avaldanud soovi konsultandi algse kirja edastamist minu poolt talle. Soov ilmnes PEALE seda, kui ma olin tagasi lükanud Vaheri kuluhüvitise 2.12.2015.

Seega üksikisik ei saa spetsialistina ilma juhtide kinnituseta ühtegi otsust langetada, ühtegi hanget mõjutada.

Hanke komisjoni liikmete hulgas olid ministeeriumi spetsialistid (Kersti Pasovs, Anu Rebane), kes samuti pidid kõik hankega seonduvad dokumendid tehnilistest kirjeldustest kuni esitatud küsimuste vastusteni, otsused sealjuures, kinnitama.

Komisjoni liikmete hulgas olid hanke- ja lepingutalituse juristid ning valdkonna eest vastutav talituse juht. Samuti minu otsene juht Ago Estermaa ning Logistikabüroo juht Veiko Kopamees. Oma talituse töötajate tegevuse eest vastutab ikkagi talituse juht. Mõlemad juhid olid igast hanget puudutavast sammust, infost teadlikud. Ka konsultandi kirjast. Mistõttu on vale väide, et ma olen PPA eest infot varjanud. PPA sisekord näeb siiski ette suhtlust läbi otseste juhtide.

Siseministeeriumi audit toob välja, et auditis ei ilmnenud PPA teenistujate huvide konflikti olukordi hangetega seotud ülesannete täitmisel. Seega on konsultandi ja hilisem Tauno Tuisu ning Elmar Vaheri väljaöeldu väärinfo.

Antud loos ei ole juhid kandnud vastutust, vaid on selgelt süüdi lavastatud hanke spetsialist, kellel juriidiliselt puudus võimalus anuisikuliselt hanget mõjutada.

PPA pressiesindaja Tuuli Härsoni kommentaar

4. detsembril vallandas PPA logistikabüroos vormiarendust ja täisteenuse projekti vedanud ametniku, kes PPAle teadaolevalt tegutses 10 miljoni eurose hanke läbiviimisel ebaausalt, varjas hankes olulist eksperthinnangut ja jättis hanke kulgemisest väära mulje kolleegidele.

Kui sisekontroll oli ebaausa tegevuse tuvastanud, siis vallandati projektijuht, vahetati välja hankega tegelenud meeskond ning tagasi astus logistikabüroo juht. Hanke luhtumise tõttu lükkus uue vormirõivastuse politseinikeni jõudmine vähemalt pool aastat edasi.

Politsei- ja piirivalveamet on sisekontrollibüroo tuvastatud asjaolusid selgitanud töövaidluskomisjonis, kelle otsus kinnitas, et ametniku vallandamine oli seaduslik.

Tagasi üles