Sinine kaart aitab spetsid idast Eestisse

FOTO: SCANPIX

Valitsus kiitis heaks korra, mille alusel hakkab Eesti jagama nn siniseid kaarte väljaspoolt Euroopa Liitu, näiteks Venemaalt siia tööle tulevatele tippspetsialistidele.

Sinise kaardiga seonduvat reguleeriva välismaalaste seaduse muutmise eelnõu kiitis valitsus heaks kabinetinõupidamisel jätkunud istungil.

Selle Eestis tegelikkuses roosa elamisloa saavad need väljapoolt Euroopa Liitu, näiteks Venemaalt, tulnud, kes tahavad Eestis töötada kõrget kvalifikatsiooni nõudval töökohal ning vajadusel samal eesmärgil teise liikmesriiki liikuda.

Direktiivi kohaselt peab sinise kaardi taotlemisel ulatuma välismaalasele makstav töötasu vähemalt pooleteistkordse keskmise brutopalgani aastas, mis on liikmesriikides kindlaks määratud ja avaldatud.

Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus hiljemalt 2011. aasta 19. juunil hakata välismaalastele välja andma uut liiki elamisluba töötamiseks ehk Euroopa Liidu sinist kaarti. Selleks kuupäevaks on kavandatud ka seadusemuudatuse jõustumine.

Kõrget kvalifikatsiooni nõudev töö on töö, mille tegemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi tõendab kõrgem kutsekvalifikatsioon. Ettenähtud nominaalne õppeaeg kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamiseks on vähemalt kolm aastat ja seda tõendab kõrgharidust kinnitav dokument või vähemalt viieaastane erialase töö kogemus.

Euroopa Liidu sinist kaarti kui eraldiseisvat dokumenti antakse välja kolmanda riigi kodanikele, kes taotlevad liikmesriigi territooriumile lubamist kõrget kvalifikatsiooni nõudvale töökohale tööle asumiseks.

Sinist kaarti ei anta välja Euroopa Liidu kodanikule ega kolmandate riikide kodanikele, kes taotlevad varjupaika, on saanud täiendava või ajutise kaitse või pagulase staatuse.

Ühtlasi ei väljastata EL-i sinist kaarti kolmandate riikide kodanikele, kes taotlevad elamisluba teadlasena uurimisprojektiga tegelemiseks ning kellel on pikaajalise elaniku staatus.
 

Tagasi üles