Tallinna vanglast viiakse kõige ohtlikumad kurjategijad ära
Täiendatud kell 13.25!

Tallinna vangla

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna vangla kõige ohtlikumad vangid paigutatakse ümber Viru ja Tartu vanglatesse. Nende asemel tuuakse Tallinna naisvangid Harku ja Murru vanglast, sest viimane suletakse tänavu juunis.

«Osa vange paigutatakse vanglate vahel ümber seoses Harku ja Murru vangla sulgemise ja selle liitmisega Tallinna vanglaga alates 1. juunist,» kinnitas justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik. Seejärel lõpetatakse ka Harku alevikus asuvate vanglahoonete kasutamine.

«Muudatuse põhjuseks on vangide arvu vähenemine, mistõttu ei ole otstarbekas Harkus asuvaid vanu vanglahooneid enam ülal pidada,» põhjendas Tuulik.

Harkus hoitakse praegu süüdimõistetud naisvange ja üle 54-aastaseid süüdimõistetud meesvange. 

Kuna naissoost vangid jäävad pärast Tallinna vangla uute hoonete valmimist karistust kandma Tallinna vanglasse, on Tuuliku kinnitusel mõistlik paigutada nad Tallinna vangla eraldi hoonesse. Meesvangid paigutatakse Tallinna, Tartu ja Viru vanglasse.

«Kuna aga Tallinna vanglas ei ole täna piisavalt kohti naissoost süüdimõistetud vangidele, tuleb sealt ära paigutada osa meessoost süüdimõistetud vange, vahistatud peavad jääma uurijate ja kohtute piirkonda,» täpsustas Tuulik.

Ümber tuleb paigutada sada väga ohtlikku vangi

Arvestades Tallinna vangla hoonete seisukorda, on tema sõnul mõistlik sealt ära paigutada kõige ohtlikumad vangid. «Ohtlikkuse hinnang kujuneb ennekõike isiku toime pandud kuritegude pinnalt, kuid seda mõjutavad mõningal määral ka sotsiaalmajanduslikud näitajad. Oluline pole seejuures niivõrd paragrahv või karistuse pikkus, vaid toimepandud teo tagajärjel tekkinud kahju ja tahtlus. Kõrgohtlike puhul on tegemist tahtlike tegudega, mille tagajärjel tekkinud kahju on suur,» täpsustas Tuulik.

Kokku kannab Harku vanglas karistust 160 inimest, neist naisi on 86. See tähendab, et Tallinna vanglast on vaja ümber paigutada umbes sadakond kõige ohtlikumat vangi.

Vange paigutatakse ümber järk-järgult alates veebruari keskpaigast, kui jõustub sellekohane määrus, kuni Harku ja Murru vangla sulgemiseni.

Harku vangla. Foto: Kaarel Tigas/Õhtuleht 

FOTO: Kaarel Tigas/Õhtuleht

Vangla läheb müüki

Vangide seas liigub kuulujutt, et riik on leidnud Harku ja Murru vangla maa-alale ostja, mistõttu tuleb vangla kiiresti sulgeda. Riigi Kinnisvara kommunikatsioonijuht Madis Idnurm ütles, et nii asi pole.

«Harku alevikus asuvad vanglahooned ja maa on täna kasutuses ja Riigi Kinnisvara ASi omandis. Peale vangla sulgemist ja hoonete kasutamise lõpetamist on kavas kinnisvara võõrandada enampakkumise teel,» kinnitas

Tallinna vanglas on praegu alla 900 vangi. Tallinna vangla uued hooned Rae vallas valmivad 2018. aastal.

Harku ja Murru vangla moodustati Harku ning Murru vangla liitmisel, endiste Murru vangla hoonete kasutamine lõpetati juba 2012. aastal.

Tagasi üles