FOTO: Urmas Nemvalts

Rasked lumeolud on paljastanud elektriliinide nõrgad kohad.