Ansip: raha küsimine Venemaalt on jälestusväärne

Peaminister Andrus Ansip

FOTO: Liis Treimann

Peaminister Andrus Ansip leiab, et kapo võiks Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare Venemaalt raha küsimiselt rohkem saladuskatet kergitada. Valimiskampaania tegemist välisriigi rahaga nimetab peaminister jälestusväärseks.


Olete korduvalt rõhutanud, et välistate koostöö Edgar Savisaarega. Kas resoluutsus on tingitud ka kapo ettekandest, milles kahtlustatakse Savisaart Venemaa mõjuagendiks olemises?

Esiteks ei soovi ma, et kogu see teema näiks Ansipi ja Savisaare võitlusena. See, et ma välistan koostöö Savisaarega, on minu jaoks selge juba 2007. aastast (tol aastal eemaldati Tõnismäelt pronkssõdur – toim) ja ma kinnitan, et kui Argo Ideon tegi minuga sel suvel intervjuu, kus ma koostöö välistamise välja ütlesin, ei teadnud ma täna kõne all olevatest kahtlustest midagi. Me pole Edgar Savisaarega suhelnud 2007. aastast, sest ma lihtsalt ei usalda teda.

Teile tehti ettekanne, kus räägiti, et Savisaar küsis Venemaa Raudtee juhilt Vladimir Jakuninilt partei jaoks kolm miljonit eurot. Poole sellest sai Savisaar Lasnamäe kiriku ehitamise otstarbe nime all ka kätte. Kuidas suhtuda sellesse, et ühe Eesti erakonna juht küsib valimiskampaaniaks raha Venemaalt?

Minu jaoks on selline raha küsimine jälk ja jälestusväärne. Kui üks erakonna esimees läheb küsima valimiste korraldamiseks raha endiselt KGB kõrgelt ohvitserilt, siis mis see ikkagi on? See on asi, mida Eesti rahvas peab kindlasti teadma, isegi kui seda ei suudeta juriidiliselt tõestada. Kordan veel: tegemist ei ole olukorraga Ansip versus Savisaar, vaid Savisaar versus Eesti riik. Isegi kui on tegu ainult kahtlusega, ka siis on Eesti rahval õigus teada. Uuriv ajakirjandus võiks tõe välja selgitada. Ei saa lubada, et kahtlus jääb ainult kahtluse pinnale.

Ajakirjandusel on arusaadavatel põhjustel väga raske selgeid tõendeid välja tuua. Kas te peaministrina ei saa kapo juhile öelda, et häma ja saladuses hoidmine ei teeni praegu Eesti riigi huve, vaid vastupidi, aitab ainult vaenlasi? Et nad võiks teha teile, presidendile ja siseministrile tehtud ettekandest kokkuvõtte?

Jah, ka eriteenistus peaks rohkem rääkima, sest vaikimine kahjustab riiklust. Kuid peaminister ei saa seda öelda, kuna neil, kes on info salastanud, on õigus saladuskate maha võtta. Selge, et eriteenistus ei saa oma infoallikaid avalikustada ja eriteenistus ei ütle ka välja, milliseid tehnilisi vahendeid on nad info hankimiseks kasutanud. Nende võimalused on piiratud, aga nad saavad kinnitada asja faabulat ja seda, kuidas nägi sündmustik nende meelest välja. Nad saaksid minu meelest väga selgelt öelda, mille jaoks Savisaar raha küsis. Savisaare kaitsekontseptsioon on minu arusaamist mööda see, et ta küsis raha valimisteks, aga kiriku ehitamine ongi valimisteema ja seetõttu pole selles justkui midagi imelikku!

See ongi kogu probleemi kese. Takerduma ei peaks Postimehe esimese selleteemalise loo kahetimõistetavasse detaili – kas ettekanne oli kirjalik või suuline.  

Mingit paberit kotka pildi ja punase templiga «salajane» pole mina näinud, aga ma ei saa väita, et sellist paberit ei ole keegi kunagi koostanud. Ettekannet kirjalikul kujul pole olemas, mis ei tähenda, et pole olnud suulist ettekannet. Suuliselt mind on briifitud.

Nii sensitiivse teema puhul on vist naiivne loota, et tulevad välja selged faktid. Me ei tea, mis info ja tõendid on kaitsepolitseil, kuid kas on võimalik, et näiteks kapole Savisaare kohta teatavaks saanud info saab ühel hetkel avalikuks?

Pronkssõduri ajal oleme võtnud teabehanke vormis saadud infolt salastatuse ära ja siis on saadud seda kasutada ka kriminaalmenetluses. Seda on tehtud. Ja rõhutan veel kord – eriteenistuse keskmesse panemine on vale, praegu ei ole tarvis otsida lekitajat. Rahval on õigus teada neist eriteenistuse kõhklustest, isegi kui ei suudeta seda kohtukindlalt tõendada.
-------------------------------------------------------------

Andrei Pervozvannõi fond asus Edgar Savisaart kaitsma

Tallinna Lasnamäele rajatava vene õigeusu kiriku ehitust rahastanud Andrei Pervozvannõi fond tegi eile Keskerakonna esimeest Edgar Savisaart toetava avalduse, milles väljendas nördimust Savisaarele skandaali ajal osaks saanud kriitika pärast, teatas Interfax.

«Fondi juhatus peab ennekuulmatuks ja absurdseks väiteid, nagu kujutaks Tallinna linnapea Edgar Savisaare tegevus vene õigeusklike toetamisel ohtu Eesti julgeolekule,» seisis fondi avalduses.

Venemaal tegutsev fond märkis, et peale Eesti on fond osutanud vene õigeusklikele abi kirikute ehitamisel ja religioosse kirjanduse hankimisel ka näiteks Ukrainas, Serbias ja Iisraelis.

«Kusagil mujal pole varem fondi tegevust ja inimeste usulisi tundeid kasutatud ära valimiste eel poliitiliste eesmärkide saavutamiseks,» teatas fond.

Pervozvannõi fond lisas, et Savisaare ümber puhkenud skandaal annab signaali, et Eestis on venekeelse elanikkonna ja õigeusklike toetamine keelatud tegevus, mis omakorda võib kaasa tuua usuliste ja rahvuslike pingete kasvu.

Skandaal Savisaare isiku ümber puhkes möödunud neljapäeval, kui Postimees kirjutas, et kaitsepolitsei kirjeldab Keskerakonna esimeest Edgar Savisaart Venemaa mõjuagendina. Kaitsepolitsei on teinud presidendile, peaministrile ja siseministrile teabeettekande, milles Savisaart nimetati ohuks riigi julgeolekule.

Postimees kirjutas, et juba suve algusest saadik on Savisaar kaitsepolitsei vastuluureametnike jaoks olnud märkega «oht julgeolekule» ja tema kohta kasutatakse nimetust «mõju­agent».
Riigijuhtidele esitatud ettekande kohaselt on Savisaar vahendajate kaudu küsinud kolm miljonit eurot, millega suurendada Venemaa mõju Eestis. (PM/BNS)

Tagasi üles