Tartu Ülikool ja Eesti Meedia sõlmivad koostöökokkuleppe

Tartu Ülikool.

FOTO: Margus Ansu

Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm ja Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann allkirjastavad täna koostöökokkuleppe, mille alusel hakkavad osapooled edendama teadus- ja õppetegevust.

Leppe alusel arendavad osapooled Tartu Ülikooli teadus- ja arendustegevust, õppetööd, Eesti Meedia personali täiendusõpet ning panustavad nii sisu kui ka ideedega Eesti Meedia kanalitesse.

Tartu Ülikooli rektori professor Volli Kalmu sõnul on Tartu Ülikooli ja Eesti Meedia potentsiaali ühise vankri ette rakendamisega võimalik saavutada mõlema osapoole kiirem areng ja nähtavuse tõus. «Tartu Ülikooli eesmärgiks on õppe- ja teadustegevusega Eesti ühiskonda teenida ning meie jaoks on oluline, et meie töö tulemused jõuaksid võimalikult suure auditooriumini. Usun, et see koostööleping aitab ülikooli tegevused Eesti Meedia kanalite kaudu inimestele veelgi lähemale tuua,» ütles Kalm.

Rektor rõhutas, et Tartu Ülikoolile on sama oluline jätkata koostööd ka teiste suurte meediakanalite ja heade partneritega, sest Eesti meediamaastik on väike ja töö käib ühiste eesmärkide nimel.

Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann lisas, et ühise koostöökokkuleppega panustatakse laiemalt Eesti meediamaastiku kvaliteedi tõusu. «Eesti Meedia eesmärk on, et ajakirjandust teeksid oma valdkonna hästi koolitatud töötajad ja ajakirjanikud. Kasutame kindlasti Tartu Ülikooli kui Eesti suurimat koolituspakkujat oma personali arendamises. Ja kui vaadata, et ülikool on tulevaste ajakirjanike kasvulava, võime kindlad olla, et koostööleppest saavad osa nii tänased kui ka homsed ajakirjanikud,» lausus Nuutmann.

Koostöö teadus- ja arendustegevuses hõlmab rakendusuuringute läbiviimist, teadustulemuste, õppe- ja ettevõtlusteemade võimalikku kasutamist Eesti Meedias. Õppetöö ja täiendusõppe valdkonnas pakuvad osapooled vajadustest lähtuvaid koolitusi ning täiendusõppe võimalusi. Õppetöö edendamise eesmärgil tehakse koostööd kursuse-, diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja/või doktoritööde teemade leidmise osas.

Muuhulgas nähakse koostöövõimalusi Tartu ülikooli kultuuri- ja spordialase tegevuse ning üliõpilaste ja nende organisatsioonide tegevuste toetamisel.

Koostööleping allkirjastatakse täna, 29. veebruaril kell 13 Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ajakirjandustudengite ruumis.

Tagasi üles