Homme algab Tallinnas taotluste vastuvõtt elukohajärgse kooli määramiseks

FOTO: Urmas Luik

Homsest, 1. märtsist saavad lapsevanemad esitada taotlusi 2016. aasta septembris elukohajärgsete koolide määramiseks Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

Taotlusi saavad kuni 15. märtsini esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotluse saab esitada kas eKooli kaudu või paberil, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Pabertaotlusi võetakse vastu haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus). Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Elukohajärgse kooli määramine ei sõltu taotluse esitamise järjekorrast, samaväärsed on kõik 1.-15. märtsini esitatud taotlused olenemata vormist. Seega ei ole vaja tingimata esitada taotlust esimesel päeval, kuid ei tasuks seda jätta ka viimasele. Taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed. Taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab olulist teavet kooli määramiseks, sealhulgas lapse õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis.

Vanema soovil võib kooli astuda ka kuueaastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust tõestava dokumendi. kuueaastase lapse koolitulekust tuleb haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail.

Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab haridusameti kodulehelt www.haridus.ee rubriigist Hetkel oluline - Esimesse klassi 2016.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles