Audit: kultuuriministeerium ei suuda ERR-i miljardilise hoone ehitust põhjendada
14.30 lisatud kantsleri kommentaar!

Arhitekt Erik Nobeli (Nobel arkitekter AS) visioon, mille järgi rahvusringhäälingu uut maja hakatakse ehitama.

FOTO: ERR

Riigikontrolli hinnangul on Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uue miljardikroonise hoone rajamine riigi praegust majandusolukorda arvestades ülepaisutatud ja liiga kallis, samuti pole ministeerium korraldanud ehituslikku ega tehnoloogilist uuringut.

Riigikontroll ei leidnud kultuuriministeeriumi auditi käigus ühestki dokumendist selgitust, milleks vajab ERR tänasega võrreldes juurde 18 000 ruutmeetrit pinda, kui praegu renditakse suures osas pinda välja.

Strateegiadokumentidest ei nähtu riigikontrolli andmeil ka plaani omatoodangu mahtu oluliselt suurendada, mis võiks põhjendada lisaruumi vajadust. Samuti ei ole omatoodangu suurendamiseks ette nähtud tegevuskulude kasvu.

Kultuuriministeerium ei ole uue hoonega kaasnevate tegevuskulude analüüsi teinud, kuid ERRi enda hinnangul suurenevad need oluliselt.

Rahastada kavatseb ERR ehitust laenuga ja vanade hoonete realiseerimisest saadava tuluga. 2011. aasta riigieelarves on ERRi uue hoone tarvis ette nähtud 2,2 miljonit eurot ehk 35 miljonit krooni, millest 32 000 eurot ehk pool miljonit krooni on planeeritud ringhäälingumaja projekteerimistöödeks.

Lepingu kohaselt pidi uue hoone põhiprojekt ehitushanke tarvis valmima juba käesoleva aasta oktoobris, kuid kultuuriministeeriumis puuduvad dokumendid investeerimisprojekti menetlemise kohta.

Seepärast jääb riigikontrolli andmeil ka selgusetuks, mille alusel on ministeerium lisanud ERRi uue hoone riiklikku investeeringute kavasse.

Kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles ütles Postimees.ee´le, et avalik-õiguslikud asutused tegutsevad eriseaduste alusel ja need ei ole ministeeriumi allasutused, mille arendusi oleks ministeeriumil võimalik suunata.

«Kõik avalik-õiguslikud asutused teevad oma investeerimisotsuseid ise. ERRi uue maja ehitus on rahvusringhäälingu nõukogu poolt aktsepteeritud ja kogu projekti detailne menetlemine, parimate finantseerimislahenduste valimine ja muu seonduv on rahvusringhäälingu tegevus. Ka riigikontroll kirjutab aruandes, et projekt on algatatud ERRi nõukogu otsusega, lähtudes ERRi arengukavast,» selgitas Sukles.

Et ERR on kultuurivaldkonnas tegutsev asutus, siis kajastatakse tema tegevusi riigieelarves kultuuriministeeriumi blokis, aga eelarve kasutamise kontroll ja suunamise õigus on Suklese kinnitusel rahvusringhäälingu nõukogul.

Tagasi üles
Back