Roolijoodikute ümberkasvatamise programm laieneb üle Eesti

Möödunud kevadel juhtus Tallinnas suur avarii, kus sai vigastada 14 inimest. Ekspertiis tuvastas, et õnnetuse põhjustanud noormees oli joobes.

FOTO: Martin Ilustrumm

Politsei võtab kevadel üle-eestiliselt kasutusele sotsiaalprogrammi «Koju», millega tahetakse roolist tabatud joobes sõidukijuhid ümber kasvatada.

Sotsiaalprogrammi «Koju» ehk «korralik juht» viivad läbi liikluspsühholoogid koostöös PPAga.  Varasemalt ainult Lõuna-Eestis toimunud pilootprogrammi tulemused olid ameti teatel sedavõrd positiivsed, et PPA otsustas selle järk-järgult kasutusele võtta kogu Eestis.

«Oleme veendunud, et antud sotsiaalprogrammis osalemine aitab tunduvalt mõjusamalt muuta inimese hoiakuid kui karistamine. Seda kinnitab fakt, et lõviosa pilootprogrammis osalenud sõidukijuhtidest ei ole politsei vaatevälja negatiivse liikluskäitumisega uuesti sattunud,» lausus PPA vanemkomissar Riho Tänak pressiteate vahendusel.

PPA töötab hetkel välja tegutsemisejuhist Lõuna prefektuuris toimunud pilootprojekti põhjal. Samuti on plaanis viia läbi koolitusi, jagada kogemusi ja metoodikat nendele prefektuuride töötajatele, kes programmiga hakkavad kokku puutuma.

Tänak lisas, et õigusaktides tehtud muudatused võimaldavad politseil sotsiaalprogrammis osaleva sõidukijuhi osas menetluse lõpetada, kui viimane nõustub vabatahtlikult osalema sotsiaalprogrammis ja tasub ise sellega kaasnevad kulud. Menetlus uueneb koheselt, kui inimene kokkulepitud koolitusele ei ilmu, katkestab selles osalemise või ei läbi seda nõutud viisil.  

Sotsiaalprogrammi kaudu mõjutavad psühholoogid inimest  käituma õiguskuulekalt. Ettepanekut sotsiaalprogrammis osaleda ei tehta aga kõigile alkoholi mõju all tabatud sõidukijuhtidele. Inimese sobivus otsustakse politsei valiku ja koolitaja testide põhjal.

Näiteks, kui inimesel on olnud korduvalt kokkupuuteid politseiga ning eelnev analüüs näitab, et tegu võib olla sügava isiksuse-, tervisehäire või alkoholiprobleemiga, siis kõnealune sotsiaalprogramm neid tõenäoliselt ei aita. Kui inimene ei täida võetud kohustust või paneb sotsiaalprogrammis osalemise ajal toime uue süüteo, siis väärteomenetlust uuendatakse ja määratakse karistus. Sotsiaalprogrammis osalemise aega karistusest maha ei arvata.

Loe lisaks:

Tagasi üles