Reinsalu sõnul peab okupatsioonide muuseumi nimi säilima

Urmas Reinsalu

FOTO: Ardi Truija / Pärnu Postimees

Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsus reedel kokku ümarlaua, kus arutleti okupatsioonide muuseumi tulevikuküsimusi, muuhulgas rõhutas minister muuseumi nime säilitamise vajadust.  

«Okupatsioonide muuseumi ümberehitus, et laiendada näitusepinda, on mõttekas. Sel on tõsised põhjendused, kuna tänane olukord võimaldab tegelikult väga vähe pinda kasutada ekspositsioonideks,» märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Kohtumisel tõdeti positiivsena, et Pagari tänava keldrid saavad  tulevikus osaks okupatsioonide muuseumi ekspositsioonist. Ühiselt rõhutati vajadust muuseumi meeskonna plaani osas, mis hakkab senisest põhjalikumalt okupatsioonipärandit tutvustama nii eesti noortele kui meie väliskülalistele.

Reinsalu rõhutas, et see panus, mida okupatsioonide muuseumi rajaja proua Olga Kistler-Ritso oma eraviisilise annetusega on teinud okupatsioonikuritegude teadvustamiseks, on hindamatu. «Eestis peab olema keskne okupatsioonimuuseum. See on meie kohus mineviku kannatuste ja tulevaste põlvedele ees. Mälu tuleb edasi anda,» ütles justiitsminister. 

Represseeritute organisatsioonide esindajad väljendasid vastuseisu muuseumi nimemuutusele. Lepiti kokku, et sellel teemal on vajadus tõsisema ühiskondliku dialoogi järele. Reinsalu rõhutas, et okupatsioonide muuseumi nimi peab säilima. «Nimeküsimus ei ole sugugi teisejärguline probleem. Siin on vajalik tõsine väärtusdebatt,» rõhutas Reinsalu. 

Kohtumisel lepiti kokku, et justiitsminister kohtub lähitulevikus proua Olga Kistler-Ritso türtre Sylvia Thompsoniga, kes on okupatsioonide muuseumi asutajaõiguste teostaja, et arutada muuseumi tulevikuplaane ja nimeküsimust.

Ümarlaual osalesid  Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam, Peep Varju SA-st Eesti Represseeritute Abistamise Fond, Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Leo Õispuu, SA Unitas juhataja Sandra Vokk, Eesti Sõjamuuseumi direktori asetäitja Toomas Hiio ja Anne-Ly Reimaa, kultuuriministeeriumi asekantsler ja Tarmo Kruusimäe Rahvuslaste Ühendusest. Okupatsioonide muuseumi poolt osalesid ümarlaual tegevdirektor Merilin Piipuu, näituste juht Sander Jürisson ja arendusjuht Heili Kärg, kes andsid ühtlasi ülevaate plaanitavatest tegevustest.

Tagasi üles