Kohus mõistis kaks Vene kodanikust inimsmugeldajat süüdi

Vietnamlased piiril.

FOTO: Politsei- ja piirivalveamet

Tartu maakohus mõistis möödunud nädala lõpus kriminaalkorras süüdi kaks Venemaa kodanikku, kes olid uurimisandmetel seotud illegaalide smugeldamisega Venemaalt üle kontrolljoone Eestisse.

Kohus tunnists kokkuleppemenetluses Venemaa föderatsiooni kodanikud Aleksei Kulvitši (43) ja Inna Purge (32) süüdi inimkaubanduses, Eesti vabariigi ajutise kontrolljoone ebaseaduslikus ületamises ja välismaalaste ebaseaduslikult üle Eesti vabariigi ajutise kontrolljoone toimetamises.

Kohus mõistis mõlemale süüdistatavale nelja-aastase vangistuse, millest kohe ärakandmisele kuulub 10 kuud. Ülejäänud vangistus mõisteti tingimisi nelja-aastase katseajaga. Vangistuse kandmise aja algust arvestatakse nende kahtlustatavana kinnipidamisest ehk eelmise aasta 21. septembrist.

Lisakaristusena saadetakse nad Eesti vabariigist välja koos sissesõidukeeluga kolmeks aastaks. Menetluskuludena tuleb Kulvitšil tasuda 2240 eurot ja Purgel 1640 eurot.

Eelmise aasta 21. septembril pidasid Lõuna prefektuuri töötajad kinni Võrumaal Misso vallas Pruntova küla lähistel kaks Venemaa Föderatsiooni ja neli Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanikku, kes ületasid ebaseaduslikult Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone.

Kriminaalasja menetlusandmeil osalesid Venemaa kodanikud Kulvitš ja Purge rahvusvahelises inimkaubanduse ketis, mille eesmärk oli Vietnami Sotsialistliku Vabariigi kodanike illegaalne toimetamine Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu. Süüdistuse kohaselt sunniti vietnamlasi ebaseaduslikult ületama Eesti ajutist kontrolljoont, et nad seejärel üle anda rahvusvahelise inimkaubanduse keti teistele osalistele, kes omakorda pidid vietnamlased toimetama Euroopa Liitu.

Eelmise aasta 21. septembril vedasid süüdistatavad sõidukiga neli vietnamlast Pihkva oblastis Petseri rajoonis Vene-Eesti ajutise kontrolljoone lähedusse ning juhatasid nad läbi metsa ja üle riikidevahelise ajutise kontrolljoone Eesti poolele, seletamata, et toimub illegaalne piiriületus. Kuna omavaheline suhtlus toimus peamiselt käemärkide ja üksikute ingliskeelsete sõnade abil, puudus vietnamlastel tegelik võimalus loobuda oma teejuhtidele järgnemast.  

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Lõuna prefektuur ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Tagasi üles