Reformierakond lubaks kahte ametlikku elukohta

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Täna oma riikluse programmi avalikustanud Reformierakond tahab lubada igaühel endale senise ühe asemel kaks elukohta registreerida.

«Võtame vastu uue rahvastikuregistri seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, mis võimaldavad igal Eesti elanikul omandi, töökoha või perekondlike sidemete alusel määrata kuni kaks ametlikku elukohta ja sellest tulenevalt jagada nende vahel tulumaksu,» seisab riikluse programmis.

Partei pressiesindaja teatas, et Reformierakond peab oluliseks riigikorraldust, mis põhineb tugeval kogukondlikul identiteedil.

Haldusreformi peab nende hinnangul tegema järk-järgult, nihutades ülesandeid ja raha, mitte piire.

«Eesti riik peab tugevnema mitte uute ametiasutuste loomise ja täiendavate ametnike teenistusse võtmise teel, vaid kaasates senisest enam kodanikuühendusi, omavalitsusi ja erasektorit riigivalitsemisse ning võttes laiemalt kasutusele uusi tehnoloogiaid,» ütles Reformierakonna juhatuse liige, justiitsminister Rein Lang.

«On oluline, et riigiga suhtlemine muutuks kiiremaks ja mugavamaks, seda eelkõige e-riiki ja e-teenuseid arendades. Kindlasti tuleb vastu võtta uus avaliku teenistuse seadus, millega muudame avaliku teenistuse läbipaistvaks ja kaasaegsemaks, samuti väheneb oluliselt eriseisundi- ja õigustega ametnike arv,» tõi Lang välja.

Justiitsministri sõnul peab riigihaldus muutuma lihtsamaks ja tõhusamaks.

«Selleks peaks riik koondama kogu kinnisvara ja selle arendamisega seotu Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi. Samuti on vaja liita eri ametiasutuste tugiteenused, näiteks hanked, raamatupidamine jmt, ühtsetesse keskustesse ning sulgeda mittevajalikud asutused. Soovime läbi viia ka eripensionide reformi,» lausus Lang.

«Tuleb aru saada, et kohalik omavalitsus ei ole riigi käepikendus, vaid vabade kodanike iseseisev kohalik valitsus. Omavalitsustele on oluline iseseisev tulubaas – eelarvevõimaluste tekkimisel vaatame üle selle kujunemise alused,» märkis Lang.

«Üldise suundumusena peab oluliselt tõusma omavalitsuste roll oma maksutulu kujundamisel.»

Reformierakond on soovinud valimisreformi läbiviimist ja esitanud juba eelmisel sügisel vastava seaduseelnõu, kuid selle menetlemine on koalitsioonikaaslase IRLi vastuseisu tõttu pidurdunud.

Reformierakonna pressiesindaja teatel esitab partei selle idee ka oma valimisprogrammis, et saada valmisreformi läbiviimisele selge valijate mandaat.

Eesmärk on tema sõnul, et valimiste arv ei väheneks, küll aga väheneks valimisaastate arv - et valitsused saaksid keskenduda pikemaajalistele programmide kavandamisele ja elluviimisele ning valijate võimalused riigi juhtimises kaasa rääkida samaaegselt ei väheneks.

Eelnevalt on Reformierakonna juhatus heaks kiitnud ja avalikule arutelu esitanud haridus-, energeetika-, transpordi-, pere- ja rahvastiku-, majandus- ja rahandus-, tööturu-, sotsiaal- ja tervishoiu-, välis- ja riigikaitse-, IT- ning rahvusvähemuste poliitika programmid.
 

Tagasi üles