Maavanem tegi ettepaneku kolida neli riigiasutust Lääne-Virumaale

Maavanem Marko Torm tõmbab vajadusel selga ka päästjate rõivad.

FOTO: Kristel Kitsing

Lääne-Viru maavanem Marko Torm tegi riigihalduse minister Arto Aasale ettepaneku tugevdada riigireformi käigus maakonda ja riigipositsiooni Lääne-Virumaal ning kolida sinna kaitseressursside ameti, tehnilise järelevalve ameti, AS Eesti Raudtee administratsioon ja Sisekaitseakadeemia päästekolledž.

«Kui soov riigireformi käigus kolida piirkondadesse keskvalitsusega nõrgalt seotud asutusi on tõepoolest siiras, siis kõige loogilisem on Lääne-Virumaale tuua ikka need asutused, mis meie kohalikus elus kõige mõistlikumad ja seotumad tunduvad. Seda nii Tapa eeliste osas, mis puudutab raudteed ja kaitseväge kui Väike-Maarja positsiooni päästeametnike koolitamisel,» rääkis Marko Torm.

«Kõik otsused saavad siiski sõltuma koalitsiooni tahtest ja sellest, kui palju koalitsioonikokkuleppes kokkulepitut konkreetsete tegevustega järgitakse. Näeme ka teistsuguseid tendentse, kus riik ühest otsast võtab, et siis ehk hakata mingil ajahetkel midagi tagasi panema. Pean silmas just meie maakondlikku laborit, mille elujõulisust koos ettevõtjatega püüame ministeeriumile kõikide abinõudega tõestada,» lisab maavanem.

Kaitseresursside ameti kolimine Lääne-Virumaale on mõistlik, sest Tapa on muutumas suurimaks kaitsevaldkonna keskuseks. Samuti võiks Tapal paikneda AS Eesti Raudtee administratsioon või konkreetne teenistus. On ju Tapa üks olulisemaid Eesti raudteesõlmi, kus tegutseb AS Eesti  Raudtee gruppi kuuluv äriühing.

Samuti peab ta loogiliseks, et ka tehnilise järelevalve amet koliks Virumaale, sest ameti töövaldkonnad on seotud raudtee, mäetööstuse, ehituse ja elektrimajanduse valdkondadega, mis on oluliselt esindatud Eesti kontekstis ka Virumaa piirkonnas.

Ühtlasi tegi maavanem ettepaneku kaaluda riigireformi käigus Sisekaitseakadeemia päästekolledži kolimist Väike-Maarjasse. Päästekolledži päästekool tegutseb Lääne-Virumaal Väike-Maarjas ning siis tekiks maakonda üks  päästealane teadmuskeskus nii kutseõppe kui rakenduskõrghariduse tasandil.

Riigihalduse ministrile tehtud ettepanekus leiab maavanem, et hõlmatud institutsioonid on piisava suurusega, et nende ümberpaiknemise kulutused ei muutuks ebaotstarbekaks. Tapa ja Rakvere võimaldavad asukohtadena lisaks Lääne-Virumaa spetsialistidele tööl käimist nii Tallinna, Harjumaa, kui ka Ida-Virumaa valdkondade vastavatel spetsialistidel.

Ettepanekus rõhutatakse, et olemasolevate riigi sektori töökohtade ja rahastatavate teenuste säilitamine maakondades on otstarbekam ja ressursisäästvam, kui hilisem avaliku sektori töökohtade tagasi toomine.

Tagasi üles