Lahingutoetussillasüsteem TMM-3M

FOTO: Riigikaitse