Kampaania räägib raudteel viibimise ohtlikkusest

Raudteeohutuse kampaania

FOTO: MTÜ OLE

Tänasest pühapäevani viiakse Eestis läbi üleriigiline raudteeohutusnädal, mis kannab sõnumit «Raudteel viibimine keelatud».

Kampaaniaga tuletatakse meelde, et raudteed võib ületada ainult selleks ettenähtud kohas ning raudteel käimine ja vaba aja veetmine on ohtlik ning seetõttu ka seadusega keelatud.

«Soovime, et inimesed teeksid turvalisi valikuid,» selgitas kampaania korraldaja, MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemets. «Kuid kahjuks seavad inimesed sageli raudteel viibides oma elu ohutu. Seda kinnitab nii traagiliselt lõppenud õnnetuste statistika kui ka ajakirjanduses ning sotsiaalmeedias levivad pildid raudteel poseerivatest inimestest.»

«Kampaania eesmärgiks on anda inimestele selge sõnum, et raudteel jalutamine, mängimine ja vaba aja veetmine on keelatud.  Raudtee on seaduse mõistes eramaa, millel viibimiseks tuleb taotleda luba selle valdajalt,» märkis Vahemets. 

«Inimesed küll teavad, et rong tuleb alati läbi läbi lasta, kuid asjaolu, et  raudteel viibimine on seadusega keelatud, tuleb neile sageli üllatusena. Näiteks võib raudteel selleks mitteettenähtud kohas viibimise eest karistada rahatrahviga kuni 50 trahviühikut (Raudteeseadus§ 81).  Selline kõrge trahvimäär on mõeldud eelkõige inimestele, kes oma käitumisega eiravad kehtestatud ohutusnõudeid - seavad ohtu enda elu ning annavad eeskuju oma käitumisega ka teistele. Sellest tulenevalt laiendasime oma kampaaniat sõnumiga «Raudteel pildistamine keelatud». Loodame, et teavitustöö tulemusena suureneb inimeste teadlikkus, mis omakorda aitab inimestel teha turvalisi valikuid,» lisas Vahemets 

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) transporditeenistuse juhataja Heigo Saare sõnul tuleb raudteed ületades ning selle vahetus läheduses liigeldes kogu tähelepanu teadlikult suunata enda ümber toimuvale. Niisama oluline on raudtee ületamiskohtade ja sealsete liikumisteede ohutuse tagamine, et muuhulgas välistada inimeste sattumist raudteele selleks mitte-ettenähtud kohtades.

TJA on kaardistanud n-ö isetekkelised raudteeületuskohad üle Eesti, et leida koostöös raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega lahendusi ohtlike kohtade vähendamisele. Ümbritsev keskkond ja liiklejate harjumused ning liikumisteekonnad on pidevas muutumises, seepärast on oluline, et ka raudteest tulenev oht ei jääks kunagi tähelepanuta.  

«Raudtee on kõrgendatud ohuga koht ja seal liigeldes tuleb rangelt kinni pidada ohutusreeglitest. Igasugune meelahutuslik tegevus raudteel - olgu selleks pildistamine, filmimine, mängimine või midagi muud sarnast - on ohtlik ja lubamatu,» lisas Heigo Saare.

Raudteeohutusnädala raames paigaldatakse linnaruumi kampaania plakatid, kaubanduskeskuses edastatakse ohutusklippe ning koolides viiakse läbi raudteeohutusalaseid esitlusi.

Kampaaniat korraldab MTÜ Operation Lifesaver Estonia koostöös tehnilise järelevalve ameti, politsei- ja piirivalveameti, maanteeameti ja päästeametiga. 

Tagasi üles