Klandorf küsis kapolt esmalt Savisaare-salvestisi

FOTO: Lennart Rikk

Keskerakonna «tõekomisjoni» juht Kalle Klandorf soovis kapole saadetud kirjas esimese asjana, et luureamet edastaks neile Edgar Savisaare kõnede ja muude vestluste salvestised.

«Raporti valmimiseks on vajalik igakülgne informatsioon, mis võimaldaks avalikes huvides antud loosse selgust tuua. Seepärast soovime tutvuda nende algallikatega, millele viitab kaitsepolitseiamet oma käskkirjas,» kirjutas Klandorf 30. detsembril kapole saadetud kirjas.

Tegu on kapo peadirektori Raivo Aegi 21. detsembri käskkirjaga 98T, milles viimane avalikustas osa Savisaare nn idarahaskandaali aluseks olevatest andmetest.

Klandorf palus oma kirjas kuue telefonikõne või suulise vestluse salvestisi, sealhulgas Aegi ja Savisaare 3. novembri vestluse salvestist, mille avalikustamist on ka Savisaar ise juba pikemat aega nõudnud.

Samuti teatas Klandorf oma kirjas kapole, et «tõekomisjon» soovib teada, millise menetluse osana Savisaart mitu kuud jälitati.

Komisjon soovib tema vahendusel infot sellegi kohta, millised Aegi käskkirjas viidatud salvestustest on teinud Venemaa eriteenistused või millistes on kasutatud nende kaasabi. «Samuti soovime teada nende salvestuste üleandmise kokkuleppe sisu,» seisab pöördumises.

«Kuna meie komisjoni kuuluvad mitmed riigisaladusega töötamise luba omavad isikud ja nad on teadlikud ka riigisaladuse käitlemisega seonduvatest protseduurireeglitest, siis soovime leida koostööks mõlemale poolele sobivad variandid, et valimiseelsesse poliitilisse skandaali hädavajalikku selgust tuua,» lõpetas ta oma kirja.

Klandorf palus, et tema kirjale vastataks eile hommikuks. Samas kapo seda ei teinud, mistõttu pani partei «tõekomisjon» raporti kokku kapo vastuseta. Raport sai samal päeval ka partei juhatuse heakskiidu.

Kapo on teatanud, et käsitleb Klandorfi pöördumist mitte parteikomisjoni, vaid eraisiku kirjana, ning on lubanud vastata sellele seaduses ettenähtud tähtaja jooksul ehk hiljemalt järgmise nädala esmaspäevaks. Samas on kapo viidanud, et riigisaladuse täiendavat paljastamist Klandorfil loota ei maksa.
 

Tagasi üles
Back