Kapo ei andnud Klandorfile Savisaare-lindistusi

FOTO: Lennart Rikk

Kuigi Keskerakonna idarahaskandaali «tõekomisjoni» juht Kalle Klandorf soovis kaitsepolitseile saadetud kirjas mitmete Edgar Savisaarega seotud lindistuste saatmist, amet tema soovile vastu ei tulnud.

Kapo pressiesindaja Andres Kahar ütles Postimees.ee'le, et kõik praegu avaldamisvajalikuks peetavad faktid said kättesaadavaks tehtud 21. detsembril kapo kodulehel – peadirektori käskkirjaga nt 98T.

«Täiendava teabehankeinfo salastatuse ennetähtaegne kustutamine ei ole praegu võimalik,» teatas kapo reedel Klandorfile saadetud kirjas.

Kapo teatas ka, et Aegi käskkirjast ei selgu, et nad Savisaare suhtes jälitustegevust teostasid - tegu oli hoopis teabehankega.

Kapo teatel on need kaks tegevust erinevad - kriminaalmenetluse ja selle käigus kellegi jälitamise eesmärk on koguda tõendeid kohtumenetluseks.

Teabehange käib aga julgeolekuasutuste seaduse alusel. «Teabehange on suunatud riigi julgeoleku tagamisele – teabehankes kogutud informatsiooni kasutatakse julgeolekuohtude ennetamisel ning riigi jaoks oluliste protsesside ja nende mõju analüüsimisel ja hindamisel.»

Soovis salvestisi

30. detsembril kapole kirja saatnud Klandorf soovis esimese asjana, et luureamet edastaks neile Edgar Savisaare kõnede ja muude vestluste salvestised.

Ta palus kuue telefonikõne või suulise vestluse salvestisi, sealhulgas Aegi ja Savisaare 3. novembri vestluse salvestist, mille avalikustamist on ka Savisaar ise juba pikemat aega nõudnud.

Samuti teatas Klandorf oma kirjas kapole, et «tõekomisjon» soovib teada, millise menetluse osana Savisaart mitu kuud jälitati.

Komisjon soovis tema vahendusel infot sellegi kohta, millised Aegi käskkirjas viidatud salvestustest on teinud Venemaa eriteenistused või millistes on kasutatud nende kaasabi.

Raport juba valmis

Klandorf palus, et tema kirjale vastataks kolmapäeva, 5. jaanuari hommikuks. Samas kapo seda ei teinud, mistõttu pani partei «tõekomisjon» raporti kokku kapo vastuseta. Raport sai samal päeval ka partei juhatuse heakskiidu.

Kapo teatas, et käsitleb Klandorfi pöördumist mitte parteikomisjoni, vaid eraisiku kirjana, ning lubas vastata sellele seaduses ettenähtud tähtaja jooksul ehk hiljemalt tänaseks. Samas viitas kapo juba varem, et riigisaladuse täiendavat paljastamist Klandorfil loota ei maksa.

Keskerakond moodustas «kirikuskandaali tõekomisjoni» 22. detsembril. Lisaks Klandorfile kuulusid sinna aseesimeestena Evelyn Sepp ja Mailis Reps ning lihtliikmetena Enn Eesmaa, Lembit Kaljuvee, Urmi Reinde ja Andres Rozalka.
 

Tagasi üles
Back