Lang ja Pihl kohtusid USA abijustiitsministriga

Rein Lang.

FOTO: Peeter Langovits.

Täna kohtusid Ameerika Ühendriikides visiidil olevad justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl USA abijustiitsministri Matthew Friedrichiga, et arutada kahe riigi õigusalase koostöö tihendamist.


Kohtumisel arutasid ministrid senist kahe riigi vahelist koostööd ja kinnitasid heade suhete olemasolu. Justiitsminister Rein Lang tegi kohtumisel ettepaneku tihendada praktilist koostööd kogemuste vahetamisel konkurentsiseaduse tõhusamaks jõustamiseks, teatas justiitsministeerium.

Lang tutvustas kohtumisel ka Eesti vastavat seadusandlust. «Sellegipoolest peab tõdema, et seaduse pikaajalise eesmärgi täitmiseks vajalikuks jätkusuutlikuks rakendamiseks otsitakse tänasest efektiivsemaid võimalusi,» ütles Lang.

Abijustiitsminister Friedrich tutvustas kartellide vastase võitluse ja konkurentsiseaduse järgimiseks USAs edukalt toimivaid leebus- ja immuniteedi programme. Kohtumise käigus leppisid ministrid kokku koostöös samadel põhimõtetel tugineva süsteemi väljatöötamiseks ka Eestis.

Kohtumisel räägiti ka küberkuritegevusega seotud probleemidest rahvusvahelises õiguses. Langi sõnul on oluline, et rahvusvaheliselt käsitletaks ühtemoodi kriitilise infrastruktuuri mõistet. «Kriitilise infrastruktuuri all ei saa tänapäeval käsitleda üksnes riiklikku infrastruktuuri, vaid ka riigi toimimiseks hädavajalikku erakätes olevat infrastruktuuri, näiteks pankasid,» rõhutas justiitsminister.

Kohtumise lõpus tänas abijustiitsminister Friedrich Eestit koostöö eest Marko Rudi vahistamisel.

Abijustiitsministriga kohtumisele järgnes kohtumine USA riigisekretäri õigusnõuniku John Bellinger'iga. Justiitsminister Lang ja õigusnõunik Bellinger tõdesid ühiselt, et Euroopa Liidu ja USA vahel toimiv õigusalane dialoog on viljakas ning kujutab endast tõhusat meedet transatlantilise koostöö tugevdamiseks.

Dialoogi jätkamist pidasid vajalikuks mõlemad pooled, kuna see annab nii ELile kui USA-le võimaluse tutvustada oma seisukohti ning leida oma lähenemistes sarnasused ning erinevused. Justiitsminister Lang avaldas lootust, et dialoogis käsitletav diskussioon teemal - inimõiguste kaitse terrorismivastases võitluses - aitab leida lahendusi inimõiguste seisundi parandamiseks.

Tagasi üles