Tänavune Nordic Digital Day keskendub andmete nutikateks otsusteks muutmisele

Nordic Digital Day 2016 võtab fookusesse andmetega seonduvad teemad nagu andmete turvaline käitlemine, andmeanalüüsi võimalused e-teenuste arendamisel, poliitikakujundamisel ja infoühiskonna alase teaduse tegemisel. Tähelepanuta ei jää ka erasektori algatused suurandmete privaatsel töötlemisel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Taavi Kotka sõnul on riik siiani tegelenud põhiselt registripõhiste andmete kogumisega.

«Uueks väljakutseks on tuleviku ennustamise mudelite ja simulaatorite abil paremaid ning analüüsitud juhtimisotsuseid teha. Selle osas parimate praktikate jagamine on ülioluline,» selgitas Kotka. 

Põhjamaad on infoühiskonna ja e-valitsemise arendamisel maailma liidrite seas ning loonud infotehnoloogilisi lahendusi, mille rakendamine on andnud võimaluse asju targemini, tõhusamalt ja kiiremini teha.

Uute tehnoloogiate kasutuselevõtu tulemusena on kogutud suurel hulgal andmeid, mille analüüs võimaldab teha targemaid poliitikavalikuid, aitab ennustada tulevikutrende ja lubab tõsta avalike teenuste kvaliteeti.

27. mail toimuv Nordic Digital Day 2016 toob kokku e-valitsemise arvamusliidrid ja asjatundjad, et jagada Eesti ja välisriikide parimaid praktikaid andmeanalüüsi vallas. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatav üritus avab ühtlasi selleaastase Estonian ITC Weeki.

Estonian ICT Week on iga-aastane IKT-ürituste sari, mille avaürituseks on rahvusvaheline infoühiskonnaalane konverents Nordic Digital Day. Konverentsi korraldatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist «Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine» ning rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Konverentsile tulevad kokku infoühiskonna ja e-valitsemise arvamusliidrid ning asjatundjad nii Eesti kui välisriikide avalikust, era- ja kolmandast sektorist. Konverentsile registreerimine on lõppenud, kuid e-valitsuse arendamise ja uute ideede huvilised saavad otseülekannet jälgida Postimehe vahendusel.

Ajakava:

8:45–9:10 Konverentsi avamine

9:10–9:35 Gertrud Ingestad

09:35–10:00 Taavi Kotka «Country as a service – CAAS and future prediction modelling»

10:00–10:25 Miklós Szócska «Big data saving lives and public money»

10:25–11:00 Paus

11:00–11:25 Martijn Poel «Big data for policy: from data analytics to evidence-informed policy»

11:25–12:00 Adam Grønlykke Mollerup «Basic Data – Processing the digital raw material of the public sector»; Adam Lebech «Datadriven and digital future for government, business and society»

12:00–12:20 Kristiina Pietikäinen «Enhancing Digital Business Opportunities»

12:20–12:40 Magnus Enzell «The Swedish ecosystem for open and datadriven innovation»

12:40–13:00 Hilde Austlid «Data driven road administration in Norway»

13:00–14:00 Paus

14:00–14:20 Juan Arregui Mc Gullion «The vision, principles and policy priorities of the new EU eGovernment Action Plan»

14:20–14:40 Kristjan Vassil «E-government accelerates innovation to next-gen e-services»

14:40–15:00 Innar Liiv «Big data analytics and visualization of 500 electric cars»

15:00–15:20 Dan Bogdanov «Making better decisions based on private data»

15:20–15:40 Sulev Reisberg «Working with digital health data»

15:40–15:50 Lõpetamine

Tagasi üles