Tuleohukaart: kus Eesti metsades on tuleoht äärmiselt suur

Ilmateenistuse kodulehel avaldatud tuleohukaardil oranžiga tähistatud aladel on IV klassi ohuhoiatus, mis tähendab et tuleoht on suur. Punase värviga piirkondades on tuleoht aga äärmiselt suur ehk seal kehtib V klassi ohuhoiatus. Kollane värv tähistab keskmist tuleohtu (III klassi hoiatus).

FOTO: ilmateenistus.ee

Ilmateenistus hoiatab jätkuvalt, et kuivade ilmade tõttu on tuleoht Eesti metsades suur või äärmiselt suur, metsamineku keeldu ei ole päästeametil aga plaanis veel kehtestada.

Ilmateenistuse tuleohukaart näitab, et äärmiselt suure tuleohuga aladeks on Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Valgamaa, Põlvamaa ning Võrumaa. Neis piirkondades on tuleoht viiendal ehk kõrgeimal tasemel.

Ka mujal maakondades on tuleoht suur, vaid Hiiu- ja Saaremaal on hinnatud tuleoht keskmiseks.

Metsas lõkke tegemisel tuleb praegu kindlasti arvestada tuule tugevusega. Lõkke süütamine on keelatud, kui tuule kiirus on 5,4 m/s või enam (kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda).

Lähipäevade ilm peaks tooma pisutki olukorrale leevendust. Homme on Eestis vihmavõimalus suur ning sajuhoogude tõenäosus on suurem just Mandri-Eesti ida- ja lõunaosas. Kuna õhumass vahetub jahedama vastu, siis võib esineda ka äikest. Päevamaksimumid jõuavad siiski tõusta valdavalt üle 25 kraadi.

Metsamineku keeldu ei ole

Päästeameti kommunikatsiooninõuniku Johannes Merilai sõnul ei ole praeguse prognoosi kohaselt väga pikka põuda oodata, mistõttu ei peeta metsamineku keelu kehtestamist vähemalt hetkel veel otstarbekaks. 

Metsamineku keeld kehtestatakse päästeameti peadirektori käskkirjaga tuleohutusseaduse alusel piirkondlikul tasemel ja see kehtib omavalitsustele automaatselt. See tähendab, et omavalitsustel eraldi keeldu kehtestada ei tule.

Päästeamet vaatab keeldu kehtestades üle nii viimase aja statistika kui ka järgmiste päevade ilmaprognoosi. Keeld tähendab, et keelatud on igasugune tulega seotud tegevus, ka selleks ettenähtud kohas lõkke tegemine, grillimine, suitsetamine.

Tagasi üles