President Ilves: aidake sõber Eesti kodanikuks

Eesti pass. FOTO: Raigo Pajula

President Toomas Hendrik Ilves soovitas sünnijärgsetel Eesti kodanikel aidata ja julgustada halli passiga kaasmaalasi Eesti kodanikuks pürgima.

«Kui iga Eesti kodanik võtaks südameasjaks aidata kas või üks niinimetatud halli passiga kaasmaalane kodanike hulka, siis peaks praegu igale kodakondsuseta inimesele jaguma kümmekond abilist,» rääkis Ilves täna Tallinnas Kadrioru kunstimuuseumis 60 inimesele kodakondsustunnistust kätte andes.

«Kui me hakkame avatuma ja abivalmima pilguga ringi vaatama, kui hakkame rohkem suhtlema ja eri rahvuste vahel barjääre murdma, siis võiksime kodakondsuseta inimeste hulka juba mõne aastaga oluliselt vähendada.»

Eesti riik peab presidendi sõnul küsima, kas on tehtud kõik enesest olenev, et võimaldada kodakondsuspoliitika aluseid muutmata Eesti kodakondsus neile, kel on see valik veel tegemata.

«Meil tuleb ühiselt kõrvaldada bürokraatlikud, samuti vähesest informeeritusest tulenevad takistused Eesti Vabariigi kodakondsuse kasuks otsustamise teelt.»

Eestis on ligi 3000 last, kelle mõlemal vanemal on kodakondsus määratlemata.

«Nagu teame, võiksid need lapsed saada Eesti kodakondsuse lihtsustatud korras. Kas nende vanemad teevad vastava avalduse? Kas need noored ise soovivad Eesti kodakondsust?» küsis president.

«On meie kõigi ühise Eesti huvides, et need valikud langeksid just Eesti kasuks. Mistõttu pole ehk tarbetu kutsuda kõiki kodakondsuseta vanemaid taotlema oma lastele just Eesti kodakondsust.»

President lisas, et Eesti riik toetab iga siin elava mittekodaniku tahet saada Eesti kodakondsus ja liituda täielikult Eesti ühiskonnaga, mis on vaid Eesti Vabariigi kodanikule kuuluv privileeg.

«Iga riik peab seisma oma kodanike eest. Iga riigi huvi on aidata kaasa kodanikkonna suurenemisele. Ükski enda kodanikest tõeliselt lugu pidav riik ei jaga kodakondsust suvaliselt, seda pole siiani tehtud ega hakata tegema ka tulevikus,» ütles riigipea, lisades, et kodakondsuse saamiseks peab iga inimene ikka tahet ilmutama.

Ta tundis heameelt, et Eesti riik ei vaata kodakondsuse saamise protseduuri millegi jäiga ja igavesena ning meenutas, et eelmisel nädalal sai valitsuses heakskiidu uus kodakondsuseksami läbiviimise kord, mis loodetavasti roogib eksamiküsimustest välja keerulise sõnastuse iseenesest lihtsate küsimuste puhul.

«Eesti on vaba demokraatlik riik ja me austame inimeste vabu valikuid. Seetõttu me austame ka siin elavate inimeste valikut võtta mõne teise riigi kodakondsus,» ütles president Ilves. «Me austame seda valikut, kuid ei mõista. Me ei saagi seda mõista, sest Eesti riik kohtleb oma kodanikke hästi ja võrdselt.»

Riigipea sõnul on keeruline mõista ajendeid, mis sunnivad tagasi lükkama kõiki neid hüvesid, mida demokraatlik ja vaba riik igale kodanikule Eestis eneseteostuseks ja kindlustundeks pakub.

«Aga just Eesti ja mitte ühegi teise riigi seadused, tavad ja kombed kehtivad siin ja jäävad kehtima,» lisas Ilves.

Tagasi üles
Back