Vabamu nime pooldab kümme protsenti kodanikest

Okupatsioonide muuseumist saab pärast ümberkorraldusi Vabamu. Muuseumi tegevjuht Merilin Piipuu.

FOTO: Liis Treimann

Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud omnibuss-küsitluse tulemustest selgus, et kaks protsenti eestlastest on Okupatsioonide muuseumi nime vahetamisega Vabamuks täiesti nõus, vene rahvusest oli nõus kaheksa protsenti. Uuringu tellis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.

Inimestelt küsiti, kas nad toetavad Okupatsioonide muuseumi nimetamist Vabamuks. Kolm protsenti vastajatest ütles «jah», seitse protsenti «pigem jah», 17 protsenti «pigem ei» ning 37 protsenti «ei».

Kui kõikidest vastajatest 37 protsenti ei osanud selles küsimuses üldse seiskohta võtta, siis vene keelt kõnelevatest inimestest vastas koguni 68 protsenti «ei oska öelda». Samas paistis venelaste puhul silma, et nende seas on rohkem vastajaid, kes oleksid nimevahetusega nõus. 

Turu-uuringute AS-i poolt 24. maist 7. juunini läbi viidud omnibussi küsitluses uuriti inimeste käest muuhulgas, kas nad toetavad Okupatsioonide muuseumi nimetamist Vabamuks. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Tagasi üles