Galerii ja video: Tapa linnakusse saabusid uued ajateenijad

Sel nädalal alustavad 1. ja 2. jalaväebrigaadis, staabi- ja sidepataljonis, logistikapataljonis ning Vahipataljonis teenistust ligi 1800 noormeest ja neidu.

Uute sõdurite väljaõpe algab sõduri baaskursusega, kus esimese kümne nädala jooksul omandavad noored üksikvõitleja põhiteadmised ja -oskused ning saavutavad teenistuse jätkamiseks vajaliku füüsilise vormi.

Sõdurid õpivad tundma relvastust, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ning omandavad esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ning kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest.

Sõduri baaskursus lõpeb teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva sõdurieksamiga, mille edukalt läbinutele antakse rinnamärk. Kursuse järel asub ajateenija omandama sõjaväelist eriala või koolitatakse temast nooremallohvitseride kursusel allüksuse juht.

4.-6. juulini alustab Kaitseväes teenistust ligi 1800 noort.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae: «Tunnustan just neid noori, kellel gümnaasiumi lõppedes on kindel soov kohe kohustuslik ajateenistus läbi teha, et seejärel kogemuste võrra rikkamana oma edasist elu ja karjääri planeerida. Nemad ei jää meie kutset ootama, vaid annavad oma soovist vaba tahte taotlusega märku.»

Suvel alustavad ajateenistust gümnaasiumi või kõrgkooli lõpetanud noored, seepärast on see kutse ennekõike ohvitseride väljaõpe ja paljude noorte jaoks teadlik valik. Noored saavad hea juhtimiskogemuse, nende väljaõpe on mitmekesine ja põnev ning erialade valik lai.

Tagasi üles