Tapa kaitseväelinnakusse ehitatakse uus kasarmu

Tapa väljaõppekeskus

FOTO: Mihkel Maripuu

Kaitseministeerium sõlmis sel nädalal lepingu Kirde kaitseringkonna Tapa linnakusse uue, neljanda kasarmu ehitamiseks ja linnaku söökla laiendamiseks.

Kuna viimastel aastatel on väljaõpetatavate ajateenijate arv mõnevõrra suurenenud ja seeläbi tekkinud vajadus täiendavate kasarmukohtade järele, ehitatakse Tapa linnakusse lisaks kolmele olemasolevale kasarmule veel uus, 240-kohaline kasarmu.

Rajatav kasarmu on oma põhiplaanilt sarnane Tapale eelmisel aastakümnel ehitatud kolme kasarmuga.

Kahekorruselisse kasarmusse ehitatakse ajateenijate eluruumid ja kabinetid kaadrikaitseväelastele, õppeklassid, relvaruumid, riiete ja varustuse kuivatusruumid ning pesuruumid ja saunad. Samuti laiendatakse linnaku sööklat ning uuendatakse söökla köögitehnikat.

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsleri Ingvar Pärnamäe sõnul näeb kaitseväe pikaajaline arengukava selle aastakümne jooksul ette kõikide kaitseväe linnakute väljaehitamise.

«Tapale uue kasarmu ehitamine on järjekordne samm sel teel ning sellega tagatakse ajateenijatele kaasaegsed elu- ja väljaõppetingimused,» ütles Pärnamäe.

Riigihanke uue kasarmu ja söökla laiendamise projekteerimiseks ja ehitamiseks võitis AS Oma Ehitaja. Ehitushanke kogumaksumuseks kujuneb 2,48 miljonit eurot ning ehitustööd valmivad sügisel.

Kirde kaitseringkonna Tapa linnakus paiknevad kaitseväe pioneeripataljon, suurtükiväepataljon ja õhutõrjepataljon.

Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 kohaselt ehitatakse sel aastakümnel lõplikult välja kaitseväe Jägala, Jõhvi, Tapa, Võru ja Paldiski linnakud ning kõik kaitseväe harjutusväljad ja keskpolügoon. Samuti pannakse suurt rõhku mobilisatsiooni- ja formeerimissüsteemi osana ladude rajamisele.

Tagasi üles
Back