T, 6.06.2023
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

EV100 filmikonkursi žürii liige osales elukaaslase projekti toetuse otsustamisel

Andres Einmann
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Facebook Twitter
Comments
Foto: Toomas Huik

EV100 mängufilmide konkursi žüriil lasub kahtlus seaduserikkumises, kuna žürii oli teadlik ühe oma liikme huvide konfliktist, kuid ei võtnud selle vastu midagi ette.

Žürii liikme Elen Lotmani elukaaslane Madis Tüür on filmi «Tõde ja Õigus» kaasprodutsent, kuid sellest hoolimata ei pidanud žürii vajalikuks Lotmani žürii tööst kõrvaldada. Eesti Filmi Instituudi (EFI) peaprodutsendi Piret Tibbo-Hudginsi sõnul leidis žürii üksmeelselt, et selline perekondlik seos ei takista Elen Lotmanil olla hindamisel objektiivne ning tal paluti hindamises edasi osaleda.

Konkursi žürii liige Timo Diener ütles kolmapäeval Tallinna halduskohtu istungil, et žürii liige Elen Lotman andis oma huvide konfliktist teada 2014. aasta oktoobris filmikonkursi teisel hindamiskoosolekul. 

Küsimusele kas keegi žürii liikmetest, näiteks EFI peaprodutsent, kelle ametiülesanne on filmiraha sõltumatu jagamine, Lotmani ülestunnistusele kuidagi ka koosolekul reageeris, vastas Diener eitavalt. «Ta osales žürii töös ja keegi ei olnud vastu,» ütles Diener. Tema jutust selgus, et žürii ei näinud Lotmani huvide konfliktis probleemi kuna Lotman on kena inimene. «Ta ütles küll, et kodus tuleb raske aasta, sest ei saa elukaaslasega arutada asju,» lisas Diener.

Sama olukord kordus 2015. aastal EV100 mängufilmide konkursi kolmandas voorus, mil Elen Lotman väidetavalt taas tõstatas žürii koosolekul sama teema. Ka siis ei reageerinud konkursi žürii sellele. Dieneri sõnul ei tulnud  žürii selle pealegi, et Lotmani osalemine võiks olla probleem. Ametiisikutest osales žüriis lisaks EFI peaprodutsendile ka EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.

Žürii liikme, EFI peaprodutsendi Tibbo-Hudginsi sõnul leidsid žürii liikmed, et selline olukord ei takista Elen Lotmanil filme objektiivselt hindamast, sest küsimus oli filmiideede kunstilises kvaliteedis, mitte tootjafirmas.

«Pealegi ei olnud Madis Tüür filmi «Tõde ja õigus» peaprodutsent, selleks oli Ivo Felt. Eesti filmipõld on väike ning on üsna paratamatu, et ühel või teisel viisil ristuvad filmitegijate teed. Pärast kolmanda vooru hindamist tõstatati teema veelkord ning seejärel žürii loobus Elen Lotmani punktidest. Lõpptulemust selline muudatus ei mõjutanud - filmide pingerida jäi samaks nii Elen Lotmani punktidega kui ka ilma nendeta,» rääkis Tibbo-Hudgins.

Lotmani huvide konflikt oli jutuks kolmapäeval Tallinna halduskohtus, kus oli arutlusel rahastuseta jäänud Factory OÜ taotlus tühistada toetus Allfilm OÜ projektidele «Tõde ja õigus» ning «Võta või jäta». Samuti soovib Factory, et nende projektile «Purjetamine vabadusse» tehtaks uus sõltumatu hindamine. Factory on alternatiivina pakkunud EFI-le avalikku vabandamist kõigi 165 konkursil osaleva isiku ees ning vastutuse võtmist. Sellisel juhul on ettevõtte valmis kaaluma hagist loobumist. «Factory poolt vaadates on oluline, et maksumaksja raha jagamine toimuks Eesti Filmi Instituudis vabana onupojapoliitikast. See on kogu kohtuasja tuum. Hetkel ei paista küll EFI poolt mingit vastutuse võtmist,» ütles OÜ Factory produtsent Meelis Niinepuu.

Factory esindaja advokaadi Carri Ginteri sõnul väidab vastaspool, et filmiprojekte hinnati konsensuslikult ehk  lepiti kokku ilma hääletamata, millised filmid on parimad. «Samas on meie käsutuses tabel, millest selgus, et esimeses voorus toimus hääletamine. Need filmid, mis said neli häält, said edasi, need mis said kolm häält, edasi ei saanud. Kui seltskonnas on inimene, kellel on huvide konflikt, võis mitu kolm häält saanud filmi jääda just selle isiku tõttu valikust välja,» rääkis Ginter. Huvide konflikt võis konkursi käigus mõjutada Ginteri sõnul paarikümmend projekti.

Ginter ütles Postimehele, et küsimusi tekitavad ka žürii protokollid. Ginter sai kolmapäeval vastaspoolelt kätte filmikonkursi žürii teise vooru protokolli 9. oktoobrist 2014. «Kummaline on see, et faili metaandmete järgi on see koostatud 3. juulil 2016 ja 19. augustil 2016 on seda muudetud. Kui protokoll koostati 2014. aasta oktoobris, tekib küsimus, miks oli vaja koostada see fail tänavu suvel. Kui nad ütlesid, et see on otsuse koopia, siis see fail on võltsing,» rääkis Ginter. Protokollil ei ole ka žürii liikmete allkirju.

Kolmanda hindamisvooru protokollis on kirjas, et Elen Lotman taandas ennast hääletamisest ja ei osalenud , kuid Ginteri sõnul ütles Lotman tunnistaja ütluste järgi alles pärast hääletamist, et ta soovib ennast taandada. Samuti on Ginteri käsutuses hindamistabel, kus Lotman on elukaaslase projekti hinnanud kümne punktiga.

Lotman hääletas oma elukaaslase projekti poolt alates EV100 projekti algusest, kõigis kolmes voorus. Allfilmi projektide poolt hääletas igas voorus ka Eesti Filmi Instituudi peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins, kes oli EV100 konkursi väljakuulutamise ajal 2012. aasta detsembris Allfilmi omanik ja EV100 konkursi tähtpäeval 2013. aasta aprillis oli Äriregistri andmetel veel ka Allfilmi juhatuse liige. Kohtus ütles Piret Tibbo-Hudgins, et ta ei tundnud konkursi esimeses, anonüümses hindamisvoorus, ühtegi Allfilmi projekti ära. «Tõde ja Õigus» stsenarist Tanel Toom on kauaaegne Tibbo-Hudginsi õpilane ja Allfilmi kolleeg.

Tibbo-Hudgins selgitas, et filmikonkursi esimeses voorus tehti valik 152 anonüümse kolmeleheküljelise sünopsise alusel, millest valiti «jah või ei» meetodil 17 tugevamat ideed. Teises voorus valis žürii konsensuslikult üheksa filmistsenaariumit ning kolmandas voorus anti punkte, mille alusel moodustus pingerida. Seejärel algas tootmistoetuste voor, milles EFI viieliikmeline ekspertkomisjon tegi valiku vastavalt oma hindamismetoodikale. Hinnati kõiki projekte, mis esitasid tootmistoetuse taotluse, sealhulgas «Purjetamine vabadusse», ning EV100 žürii pingerida ei olnud ekspertkomisjoni jaoks siduv, märkis Tibbo-Hudgins.

OÜ Factory esindaja, ettevõtja Meelis Niinepuu sõnul on ennekuulmatu, et riigikantselei ja EFI osalusel korraldatava konkursi seaduspärasuse üle peab järelvalvet teostama konkursil osalev ettevõtja, mitte riigikantselei või EFI nõukogu.

Niinepuu saatis reedel EFI nõukogu esimehele Paavo Nõgesele, riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile, kultuuriminister Indrek Saarele ja riigikantseleile pöördumise, milles palus võtta tarvitusele meetmed, et oma töökohustusi rikkuvad ametnikud ei osaleks avaliku raha jagamisel.

********************************************************************

Eesti Filmi Instituudi vastulause

Artiklis on esitatud mitmeid valeväiteid ning ei antud Eesti Filmi Instituudi (EFI) esindajale võimalust kommenteerida väiteid dokumentide võltsimise kohta. Seetõttu on EFI-l õigus nõuda vastulause avaldamist järgmises mahus.

Artiklis on märgitud, et Eesti Filmi Instituudi (EFI) peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins oli EV100 konkursi tähtpäeval 2013. a aprillis Äriregistri andmetel veel Allfilmi juhatuse liige. Antud väide on vale, sest Piret-Tibbo-Hudgins kutsuti Allfilmi juhatuse liikme kohalt tagasi 29.03.2013. Äriregistri kande kuupäevad on informatiivsed ning näitavad vaid seda, millal tehti kandeavaldus juhatuse liikme andmete muutmiseks. EV100 žürii koosolek toimus 10.06.2013 ning alles sellel kuupäeval avati kinnised ümbrikud, milles olid andmed projektide taotlejate kohta. Seega said žürii liikmed projektide autoritest teada alles peale esimest koosolekut. 

Vahetult peale Piret Tibbo-Hudgins tööleasumist EFI-s (st 25.03.2013) hindas politsei tema seost Allfilm OÜ-ga ning võimalikke toimingupiirangute rikkumist ning ei tuvastanud korruptsioonivastase seaduse rikkumist.

EV100 ideekonkurss ei toimunud otseselt ühegi asutuse juures, vaid koostöös erinevate institutsioonidega (Riigikantselei, EFI, Kultuuriministeerium, jt). Olemas ei olnud ühtki administratiivset mudelit, kuidas seda läbi viia nii. Seetõttu oli žüriil võimalus ja vabadus otsustada, kuidas toimub hindamine. Žürii oli kogum filmivaldkonna asjatundjaid, kelle ülesanne oli valida välja parimad filmiideed ja hinnata nende arendamist. Piret Tibbo-Hudgins osales EV100 žürii töös filmieksperdina, mitte EFI töötajana, kelle ülesandeks oli teostada järelevalvet žürii tegevuse üle.

Artiklis on tsiteeritud Factory OÜ esindajat advokaat Carri Ginterit, kelle sõnul on 9. oktoobri 2014 protokoll võltsing, sest faili metaandmete järgi on see koostatud 3. juulil 2016 ja 19. augustil 2016 on seda muudetud. Faili metaandmed (nähtav arvutiprogrammides properties funktsiooni abil) muutuvad iga kord kui faili formaati muudetakse või salvestatakse fail uuesti.

Sellisel juhul kajastuvad faili metaandmetes viimase salvestuse tegemise andmed. Nii ka 9. oktoobri 2014 protokolli pdf vormingus failiga, mis tehti Word failist 3. juulil 2016 ning salvestati uude kausta 19. augustil 2016. Seega faili metaandmed ei viita mitte sellele, et tegemist on võltsinguga, vaid sellele, et faili formaati on sellel suvel muudetud. Faili sisu on jätkuvalt sama, mis oli 9. oktoobri 2014. a žürii otsus – edasiarendamiseks valiti üheksa stsenaariumit ning nende seas ka Factory OÜ «Purjetamine vabadusse».

Lugupidamisega,

Edith Sepp                                                                          

Eesti Filmi Instituudi juhataja

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles