Ülikoolide ja teadusasutuste ühinemisplaanid said rohelise tule

Tartu observatoorium.

FOTO: Jaroslav Merc

Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) arutas tänasel istungil teadus- ja kõrgharidusasutuste ühendamiplaane. Nimelt on ülikoolid teinud mitmetele teadusasutusele ühinemisettepakuid, mida toetab ka haridus- ja teadusministeerium.

TAN otsustas tänasel istungil ühinemist toetada ning teatas, et konsolideerumise eesmärk on suurendada Eesti teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ning asutuste majanduslikku jätkusuutlikkust. Lõplikud liitumisotsused tehakse pärast läbirääkimisi ja arutelusid valitsuse tasemel. 

TAN toetab Tartu Observatooriumi ja Eesti Biokeskuse ühendamist Tartu Ülikooliga; Eesti Infotehnoloogia Kolledži ühinemist Tallinna Tehnikaülikooliga ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ühinemist Tallinna Ülikooliga.

TAN toetab ka Eesti Keele Instituudi ühinemist Tartu Ülikooliga, kuid soovitab sätestada seaduse tasandil eesti keele avalike teenuste ja keelekorralduslike tegevuste staatus ja garantiid Tartu Ülikooli koosseisus.

Ühinemisettepanekute näol on tegemist TANi raporti (liikme Gunnar Oki eestvedamisel valminud raport) järeltegevustega asutuste võrgu konsolideerimiseks. 

Arutluse all olevad ettepanekud on tulnud ülikoolidelt ja teadusasutustelt. 

  • Eesti Keele Instituudile on teinud ühinemisettepaneku TÜ ja TLÜ. Osapooled on koos ministeeriumiga analüüsinud EKI iseseisvana jätkamise ja ülikooliga liitumise plusse ja miinuseid teadus- ja arendustegevuse, õppetöö, ühiskondliku tegevuse ja töökorralduse ning halduse vaatenurgast. Analüüsi tulemusena on leitud, et suurem ühisosa on EKI-l TÜ kui rahvusülikooliga.
  • Tartu Observatooriumile on esitanud ühinemisettepaneku TÜ. Läbirääkimistel on osalenud ka HTM ning ette on valmistatud vastastikuse mõistmise memorandum kolme osapoole vahel. Observatooriumist soovitakse kujundada TÜ koosseisus regionaalne kaugseire- ja kosmosetehnoloogia teadus- ja kõrghariduskeskus Põhjala-Balti piirkonnas.
  • Eesti Biokeskusele on esitanud ühinemisettepaneku TÜ. Peetud on läbirääkimisi HTM-i osalusel ning ettevalmistamisel on kolmepoolne ühiste kavatsuste protokoll. Biokeskus ja TÜ on teadustegevuse ja füüsilise paiknemise poolest tugevalt integreerunud.
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledžile on teinud ühinemisettepaneku TTÜ. Toimunud on mitmed kohtumised TTÜ ja IT-sektori valdkonna esindajatega (ITL) ning allkirjastatud on vastastikuse mõistmise memorandum.
  • Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolile on teinud ühinemisettepaneku TLÜ, kellel on Rakveres kolledž. HTM on kohtunud Lääne-Viru maavalitsuse, Rakvere linna ja kohalike omavalitsuste esindajatega ning allkirjastatud on vastastikuse mõistmise memorandum.
  • Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudile on teinud ühinemisettepaneku TTÜ ja TÜ. Mõlema ülikooliga on peetud läbirääkimisi, kuid konkreetsete ühinemisplaanideni pole jõutud. Ühinemisläbirääkimisi jätkatakse.
  • Tervise Arengu Instituudile on teinud ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks TLÜ ja TÜ. TAI tegutseb sotsiaalministeeriumi (SOM) valitsemisala. SOM on käivitanud analüüsi, mille käigus vaadatakse üle tervisevaldkonna asutuste tegevused ja ülesanded. Enne analüüsi valmimist ei kujunda SOM seisukohta ülikoolide esitatud ühinemisettepanekute kohta.

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab vabariigi valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes, suunates seeläbi rahvusliku teadus- ja arendus- ning innovatsioonisüsteemi arengut. Selle esimees on peaminister Taavi Rõivas, liikmeteks ettevõtlusminister Liisa Oviir, haridus- ja teadusminister Maris Lauri, rahandusminister Sven Sester, TTÜ rektor Jaak Aaviksoo, TÜ rektor Volli Kalm, ettevõtja ja kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, tippjuht Gunnar Okk, professor Mart Saarma, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, tööandjate keskliidu tegevjuht ja ettevõtja Toomas Tamsar ja tippjuht Oliver Väärtnõu.

Tagasi üles