Vangid saadavad Yana Toomile kirju: miks ei näidata meile Vene telekanaleid?

Venemaa telekanaleid Eesti vanglates ei näe.

FOTO: SCANPIX

Eesti vanglates karistust kandvad venekeelsed kinnipeetavad leiavad, et neile tuleks näidata ka Venemaa telekanaleid. Ministeeriumi hinnangul on tänane kanalite valik piisav ning täidab seatud eesmärki.

Europarlamendi saadiku Yana Toomi (KE) büroo nõunik Margarita Kornõševa edastas hiljuti justiitsministeeriumile arupärimise, milles küsib, milliseid venekeelseid telekanaleid saavad kinnipeetavad meie vanglates vaadata. Kinnipeetavate murekirju kanalite vähesuse üle on väidetavalt saanud nii eurosaadiku büroo Eestis kui saadik isiklikult.

«Kinnipeetavad teatavad meile, et vaadata Venemaa kanaleid pole võimalik. Kas see vastab tõele? Kui jah, siis miks?» uuriti Toomi büroost. Vangide mure seisneb selles, et põhimõtteliselt saavad vangid venekeelseid telekanaleid vaadata küll -  on venekeelne Euronews, ETV+, TVN ja 3+ -, kuid Venemaa enda telekanalid on kõrvale jäetud.

«Näidatakse Saksa ja Serbia kanaleid, rääkimata ingliskeelsetest. Ma ei saa aru, mispärast Serbia kanal võib olla, aga Venemaa kanal mitte,» kurtis nõunik Kornõševa. «Aga nagu ma aru saan, siis ilmselt Serbia kanalis ei nähta mingisugust ideoloogilist ohtu, nagu nähakse Venemaa kanalites,» jätkas ta.

«Kui vaadata millised need [venekeelsed] kanalid välja näevad, siis tegelikult on väga suur rõhk meelelahutusel,» ütles Kornõševa. 

Yana Toom tõdes, et Eesti vanglates on väga palju venekeelseid kinnipeetavaid, mistõttu näeb näeb ta, et kinnipeetavate mure on õigustatud. «Kui see on inimeste jaoks probleem, on see probleem ka meie jaoks,» ütles Toom Postimehele. «Minu teada ei ole Vene telekanalid Eesti Vabariigis ka keelatud.»

Asendati pärast pronksiööd

Sama probleem on tegelikult vändanud juba aastaid ning vangide samasisulise murega on pidanud tegelema ka meie kohtud. Veel mullu ei rahuldanud Tartu halduskohtus vangi taotlust, kes tahtis, et kohus kohustaks Tartu vanglat võimaldama tal vaadata venekeelseid telekanaleid võrdsel arvul eestikeelsete kanalitega.

Samas küsimuses edastas 2008. aastal seisukoha ka toonane õiguskantsler Indrek Teder, kes leidis, et vanglad võivad otsustada, milliseid kanaleid näidata. Mõni aeg varem oli Postimees kirjutanud, et justiitsministeerium paneb vanglates Vene telekanalid kinni, kuna need kanalid õigustavad siin pronksiöödel toimunud vandalismi.

Tederi üheksa aasta tagusest seisukohast tuleb välja, et telekanalite vahetamisega alustati 2007. aasta lõpus, kui näiteks RTR-Planeta ja PBK asendati Euronewsi, Planeta Sporti, Enter Filmi ja Kultura telekanalitega.

Ministeerium selgitab valikut

«Vanglad juhinduvad telekanalite valikul eelkõige taasühiskonnastamise eesmärgist,» vastas Toomi büroo arupärimisele justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsleri nõunik Maarja Raja.

Ministeeriumi selgitusel peavad valitud kanalid valmistama vange ette konkreetsesse ühiskonda tagasipöördumiseks, jagades informatsiooni ning selgitades ühiskonna väärtushinnanguid.

«Seetõttu on oluline, et vangid saaksid neile arusaadavas keeles teavet Eesti ja ka laiemalt Euroopa Liidu kohta, et olla kursis demokraatliku ja inimõigusi austava ühiskonna arenguga,» lisas Raja.

ETV+ näitamist põhjendab justiitsministeerium sellega, et eelmainitud väärtusi sisaldav info oleks kättesaadav ka vene emakeelega inimestele, kes eesti keelt küllaldaselt ei valda.

Tagasi üles