Galerii ja video: oktoobris alustab ajateenistust üle tuhande kutsealuse

Sel nädalal asub kaitseväe üksustesse teenima üle tuhande uue ajateenija, kellest ligi 600 hakkab teenima 1. jalaväebrigaadis.

«Äsja teenistust alustanud sõdurite järgmised kaheksa kuud 1. jalaväebrigaadis saavad olema meeldejäävad. Lisaks heale väljaõppele ning uutele tuttavatele saavad ajateenijad koos liitlastega õppustel harjutades ka rahvusvahelise töökogemuse,» ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonelleitnant Veiko-Vello Palm kaitseväe pressiteate vahendusel.

2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni saabub põhikutsega üle 400 ajateenija, sealhulgas kaks väliseestlast Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast. Ühendriikidest pärit reamees Sven Wicmani sõnul otsustas ta vabatahtlikult ajateenistusse tulla soovist oma esivanemate riiki teenida. «Tunnen, et mul on kohustus tulla ajateenistusse nii Eesti riigi, minu enda kui ka minu vanemate ja vanavanemate pärast,» ütles reamees Wicman.

Lisaks võtab oktoobrikutsega ligi sada ajateenijat vastu Ämaris paiknev toetuse väejuhatuse logistikapataljon.

Väeossa saabudes täidavad ajateenijad esmalt vajalikud dokumendid, läbivad arstliku kontrolli ning saavad enne kasarmutesse majutamist kätte ka üksikvõitleja varustuse.

Järgmistel päevadel alustatakse kolmekuulist baasoskuste kursust, mille käigus omandavad ajateenijad põhilised teadmised üksikvõitleja jalaväetaktikast, liikumisviisidest, maskeerimisest, relva kasutamisest, käemärkidest, välitingimustes toitumisest ja sidepidamise reeglitest.

Kaheksakuulise ajateenistustsükli neljandal ja viiendal kuul omandab ajateenija ühe paljudest kaitseväe poolt pakutavatest erialadest, millega kaasneb erialarelvade õpe. Märtsist maini õpitakse tegutsemist erinevates lahinguliikides jao, rühma ning kompanii koosseisus.

Kokku kutsutakse ajateenistusse kolmel korral aastas: jaanuaris ja juulis, mil üheteistkümnekuulise ajateenistuse käigus õpetatakse välja reservüksuste autojuhid ja juhtivkoosseis  ning oktoobris, mil kaheksaks kuuks kutsutakse ajateenistusse tulevaste reservüksuste rivikoosseis.

Tagasi üles