TAI: abi peab pakkuma seal, kus selle mõju on kõige suurem
Lisatud linnaosavanema kommentaar!

Tagastatud süstlad Erika tänava süstlavahetuspunktis

FOTO: Mihkel Maripuu

Tervise Arengu Instituut (TAI) ütleb vastuseks Põhja-Tallinna linnaosavanema Raimond Kaljulaiu kriitikale, et nende lähtekoht abivajajate aitamiseks on erinev – abi ei peaks pakkuma seal, kus see on kõige lihtsam, vaid seal, kus selle mõju on kõige suurem.

«Erinevalt poliitikutest ei saa me jagada katteta lubadusi ega loopida poliitilisi loosungeid. Kõige olulisem on leida süstlavahetusteenusele asukoht, mis on mugav kliendile ning kus selle mõju on kõige suurem,» lausus TAI nakkushaiguste ja narkomaania osakonna juhataja Aljona Kurbatova.

Eelmisel reedel toimus Tallinna linnavalitsuses osapoolte töökohtumine, kus TAI tutvustas peagi valmivat analüüsi kahjude vähendamise keskuste asukohtadest Tallinnas ning nendega seotud riskidest ja riskide maandamisest. Selle andmeanalüüsi osa näitas, et aadressil Paldiski maantee 36a ei ole süstlavahetuse avamine põhjendatud, kuna see ei täida süstlavahetusteenusele seatud eesmärke.

«Näeme, mida läbimõtlemata kolimine on teinud – teenuse üleviimine Erika tänavalt Niinesse on toonud kasutajate hulga vähenemise ligi 80 protsenti,» märkis Kurbatova. «Meie huvi ei ole jooksutada kliente mööda linna ühest ajutisest asukohast teise, mistõttu oli meie ettepanek täita sõlmitud lepingut ning jätkata teenuse pakkumist Erika 5a aadressil seni, kuni tuleb uus püsilahendus.»

«Teenuseosutaja ehk MTÜ AIDSi Tugikeskuse ja linna vahelise üürilepingu ennetähtaegne osaline lõpetamine Erika 5a aadressil toimus pooltevahelisel kokkuleppel Põhja-Tallinna linnaosa ettepanekul. MTÜ seda oma teenust rahastava lepingupartneri ehk TAIga läbi ei rääkinud ning sellest ka õigeaegselt ei teavitanud. MTÜ töötas Erika tänaval kokku 18 aastat. Mis oli linnaosavalitsuse motivatsioon uimastisõltlastele suunatud teenuse viimiseks asumist välja ning kas see on seotud uue kaubanduskeskuse rajamisega seotud ärihuvidega, ei ole TAIle teada,» lisas ta.

Praegu on instituut alustanud kõnelusi, et hinnata, kas Niine tänaval asuvad ruumid jäävad ajutiselt siiski kasutusse. «Oleme nõus seda kaaluma, aga seda juhul, kui eelarve muutub proportsionaalselt teenuse mahu ning sisuga – millega aga teenuseosutaja ei ole siiani nõus olnud, kuigi klientide arv on oluliselt langenud. Samuti on vaja maksimaalselt suurendada väljatööd, et jõuda inimesteni, kes Niine 2 aadressile teenust saama ei tule,» lisas Kurbatova.

Lisaks süstlavahetusteenusele pakuti Erika tänaval ka metadoon-asendusravi. Asendusravi  kolimisega Paldiski maanteele on TAI nõus.

Tallinnas pakutakse kahjude vähendamise teenuseid ehk nn süstlavahetusteenust lisaks aadressil Lastekodu 6 (teenuseosutaja on MTÜ Convictus) ning Magasini 32 (MTÜ Pealinna Abikeskus). Eri linnaosades toimub ka väljatöö.

Kahjude vähendamise keskuste riskianalüüs valmib lõplikul kujul 21. oktoobriks. Selle eesmärk on kaardistada suurima teenuse vajadusega piirkonnad Tallinnas tervikuna ja kõikides linnaosades eraldi ning tuua välja teenuse osutamisega seotud teadaolevad riskid ning tegevused nende maandamiseks.

«Ma olen TAIga nõus, et tuleb leida süstlavahetusteenusele asukoht, kus selle mõju on kõige suurem. Kuid hetkel ei ole meil vabu ruume sobivas asukohas. Kui nad Paldiski maanteel ja Niine tänaval süstlavahetust ei rahasta, siis paraku jääb linnaosa ilma süstlavahetuspunktita ja sellega ma ei saa nõus olla. Muidugi on ajutises asukohas linnaosa valitsuses palju vähem kasutajaid, see oli ka ette teada, kuid see oli viimane hädavariant. Ja isegi see on parem kui mitte midagi,» ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Tagasi üles