Otseülekanne konverentsilt: kuidas Eesti majandust tagant tõugata

Postimees teeb reedel otseülekande riigikogus toimuvast teaduspoliitika konverentsist «Teadus kui Eesti arengumootor III - Ühisosa otsides», mis keskendub teaduse ja ettevõtluse ühisosa suurendamisele, et anda tõuge meie majanduse arengule kallimate töökohtade ja suurema lisandväärtuse suunas.

Konverentsi peaesinejatena astuvad üles Eesti Swedbanki juht Robert Kitt, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand, AS Kodumaja arendusdirektor Elar Vilt ja akadeemik Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, bioinformaatika professor.

Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Rektorite Nõukogu, Teaduste Akadeemia ning haridus- ja teadusministeerium koostöös riigikogu kultuurikomisjoniga.

Konverentsi kava

10.00 – 10.20 Konverentsi avamine

Maris Lauri, haridus-ja teadusminister

Laine Randjärv, riigikogu kultuurikomisjoni esimees

Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president

Tiit Land, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees,  Tallinna Ülikooli rektor

10.20 – 10.55 Milleks ja missugust teadust on Eesti ettevõtlusel vaja? Robert Kitt

10.55 – 11.15 Teadmusallikad ja nende kasutamine ettevõtte arengus. Elar Vilt

11.15 – 11.35 Riigi roll keeletehnoloogilise innovatsiooni  arendamisel. Indrek Reimand

11.35 – 11.55 Kuidas infotehnoloogia valdkonna teaduse edendamine aitab kaasa ettevõtluse edendamisele. Jaak Vilo

12.40 – 13.20 Teadmusallikate kasutamine

Satelliitseire  andmed aitavad PRIA tööd efektiivsemaks muuta. Jaan Kallas, PRIA peadirektor

Ettevõtja väljakutse ning teaduse kasutamine selles. Toomas Kärner, Telia Eesti AS

Kas keeletehnoloogia loob ärivõimalusi?   Arvi Tavast, riskiinvestor ja ettevõtja, arendab Qlaara-nimelist keeletehnoloogial põhinevat teenust/toodet

13.20 – 14.50 Arutelu: Millised on ettevõtjate, teadlaste ja poliitikute/poliitikakujundajate vastastikused ootused selleks, et kasvatada ettevõtete konkurentsiuvõimet ning teaduse ühiskondlikku rolli?

Urve Palo, riigikogu majanduskomisjoni liige; Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, bioinformaatika professor; Indrek Reimand, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler; Elar Vilt, AS Kodumaja arendusdirektor; Tea Varrak, Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor.

14.50 – 15.00 Kokkuvõte

Konverentsi juhib Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees.

Tagasi üles
Back