Kohus ei rahuldanud Mart Kadastiku taotlust keelata Juku-Kalle Raidi raamatu levitamine

Juku-Kalle Raidi välja antud raamat «Mart Kadastik kirjutab. Paradokside puntras» Jaak Kalju».

FOTO: Apollo

Harju maakohus jättis täna rahuldamata ASi Eesti Meedia endise juhi Mart Kadastiku taotluse ajakirjanik Juku-Kalle Raidi välja antud raamatu levitamise peatamiseks.

Kadastik taotles oktoobri alguses kohtule esitatud hagis Juku-Kalle Raidi kirjastuse Ema & Isa OÜ välja antud teose «Mart Kadastik kirjutab. Paradokside puntras. Jaak Kalju» levitamise keelustamist ja teose tulevikus väljaandmisest hoidumist.

«„Olen Harju maakohtu otsusega väga rahul, sest minu koostatud teose avaldamine ei riku Mart Kadastiku kui autori õigusi mitte kuidagi. Veelgi enam, Kadastik on meedias öelnud, et teose väljaandmine on suurendanud tema isikliku raamatu müüki ning pigem toob talle kasu,» ütles Ema & Isa OÜ kirjastuse omanik Juku-Kalle Raid.

Juku-Kalle Raid andis septembris välja kogumiku «Mart Kadastik kirjutab. Paradokside puntras. Jaak Kalju“, mis sisaldas Mart Kadastiku 1980. aastatel avaldatud artikleid, mis ilmusid nii Jaak Kalju pseudonüümi kui ka omaenda nime all.

Eesti Meedia endine juht Mart kadastik teatas 3 oktoobril, et andis oma autoriõiguste rikkumise pärast kohtusse hagi Ema & Isa OÜ ning Apollo Holding OÜ vastu.

«Juku-Kalle Raid andis eelmisel nädalal välja brošüüri, kuhu on kogutud mitmed minu 80. aastatel kirjutatud artiklid, aga ka Indrek Tarandi, Mihhail Lotmani ja teiste autorite meedias ilmunud tekstid. Neid materjale seob dissidentide teema, mida käsitlen ka oma elutööraamatus «Nüüd ma siis kirjutan». Mõistan Juku-Kalle Raidi, kes tahab oma vaatenurka esitada, aga ma ei mõista, miks ta peab KGB lahtisest uksest pettuse abil sisse hiilima,» teatas Kadastik. Ta jätkas, et iga müügile tulev raamat tuleb kanda ISBN registrisse.

«Juku-Kalle Raid on ISBN koodi taotledes esitanud valeandmeid, märkides oma raamatu autoriks minu nime. Sellega rikkus ta minu isiku- ja autoriõigusi. Minu artikleid - sõltumata sellest, kas need meeldivad või mitte – ei ole kellelgi õigust ilma minu nõusolekuta oma raamatus avaldada. Õigusvastane on ka selle raamatu kujundamine ja esitamine viisil, mis loob mulje, nagu oleksin mina kõnealuse brošüüri koostanud,» selgitas Kadastik oma kaebuse põhjust.

Raid on varem öelnud, et Kadastik kirjutas Jaak Kalju nime all vabu inimesi, nagu Lagle Parek, Heiki Ahonen, Solženitsõn ja Enn Tarto vaenavaid artikleid ajalehtedes Edasi ja Kodumaa. Kadastik on kinnitanud, et ta pole andnud KGBle informatsiooni, küll aga on ta ajakirjanikutöös kasutanud KGB andmeid.

Kadastiku esindaja vandeadvokaat Paul Varuli kommentaar

Kadastiku esindaja vandeadvokaat Paul Varul ütles, et kuna tegemist on käimasoleva kohtumenetlusega , siis ma advokaadina ei saaks seda avalikult põhjalikumalt kommenteerida, seda võidakse võtta kohtu mõjutamise katsena meedia kaudu, mis ei saa olla lubatav.

«Antud juhul ei ole tegemist kohtuotsusega, vaid kohus jättis määrusega kohaldamata vaid hagi tagamise taotluse, viitega sellele, et sisulise lahenduse saab vaidlus ikkagi  kohtuotsuses. Kohtumenetlus praegu käib. Vaidluse olemus seisneb antud juhul selles, kas Eestis saab olla lubatav olukord, kus keegi avaldab teise inimese nime all ilma tema loata selle inimese artikleid. Sellel küsimusel on märksa laiem tähendus, kui ainult antud kaasuse jaoks,» ütles Varul Postimehele.

Tagasi üles