Kuidas sai Ärma talu kinnistu endale tüki järvest?

FOTO: Ekraanitõmmis

Maa-ameti kaardilt selgub, et Viljandimaal asuva Toomas Hendrik Ilvesele kuuluva Ärma talu kinnistu juurde kuulub ka tükike Kariste Väikejärvest, samas kui teiste järve ääres asuvate kinnistute piirid lõpevad järve kaldal.

Maa-amet põhjendab erinevust sellega, et Ärma talu kinnistu ehk Erma katastriüksus tagastati omanikule 1990. aastate alguses. Hiljem jõustus seadusemuudatus, millega muutusid krundi piiride arvestamise põhimõtted.

Maa-ameti pressiesindaja Agnes Jürgens ütles Postimehele, et Erma katastriüksus Halliste vallas Päigiste külas moodustab tõepoolest osa Kariste Väikejärvest.

Ärma talu maaüksuse tagastamise otsustas Halliste vallavalitsus oma määrusega 1993. aasta juulis ja maakatastrisse kanti maaüksus sama aasta septembris.

«Taluseaduse alusel püüti maade tagastamise algusaastatel 1993-1994 järgida põhimõtet, et kui maaüksus asus jõe või järve kaldal, siis määrati piir jõe teljele või järve keskele. Teised Kariste järve kaldal asuvad kinnistud on moodustatud hiljem ning nende piiride määramisel järgiti juba teisi põhimõtteid - välditi kaitsealuste maade eraomandisse andmist. Tegemist on Kariste järve hoiualaga ja riik üritas vältida veekogude tükeldamist,» selgitas Jürgens.

Kariste järve alune Erma katastriüksusest ülejääv osa on jäetud keskkonnaministri otsusega 2015. aastal riigi omandisse ja selle katastriüksuse riigivara volitatud asutus on riigimetsa majandamise keskus.

Tagasi üles
Back