PPA märgib: Narva haigla saadab järjepidevalt vigaseid teateid

Narva haigla.

FOTO: Teet Malsroos / Õhtuleht

Narva haigla töötajate välja saadetud teatised tekitavad nende saajatele üksjagu peavalu – näiteks nii politsei- ja piirivalveamet kui tööinspektsioon tõdevad, et kirjavigu on neis küll ja veel.

Nimelt saatis PPA Ida talituse spetsialist tööinspektsioonile murekirja, milles juhib tähelepanu probleemile, et SA Narva Haigla väljastab järjepidevalt väga tõsiste kirjavigadega tööõnnetuste teatisi.

Ta tõi näitena 15. septembril politseile laekunud teate selle kohta, kuidas Narva piiripunkti töötaja murdis kukkudes ninaluu. «Järjest võib üles lugeda kirjavigu: Natva, niinaluu, ees- ja perekonnanimi on vahetuses jne,» tõi ta välja.

«See dokument on ju aluseks tööõnnetuse raporti vormistamisel, politseiametnike puhul, kes tööülesandeid täites saavad vigastada, jätkub protsess veel ühekordse hüvitise maksmise menetlemisega. Dokumente säilitatakse 75 aastat ja vajadusel «tõstetakse üles» näiteks töötajale kutsehaiguse määramisel. Kas sellised vigased dokumendid on kohtus üldse tõsiseltvõetavad?» pahandas PPA ametnik.

Ta märkis, et on Narva haigla erakorralise meditsiini osakonna juhatajale juba varem helistanud ja juhtinud dokumentide õigekirjale tähelepanu. «Kuid tundub, et tulemusteta,» nentis ta.

«Ma ei saa öelda, et probleemi ei ole,» tõdes Narva haigla erakorralise meditsiini kliiniku juhataja Pille Letjuka. Tema sõnul tegeleb haigla probleemi lahendamisega ning töötajate eesti keele oskuse tõstmisega.

Näiteks on haiglatöötajatele tasuta kursused, kus neile eesti keelt õpetatakse. Samuti on tööle võetud eesti keelt valdavad sekretärid, kes aitavad dokumente vormistada.

Ehkki PPA näite puhul tundub, et küsimus pole üksnes keeleoskuses, vaid justkui ka lohakuses, on Letjuka sõnul raske hinnata, kumb kui palju rolli on mänginud. «Aga ma ei usu, et lohakusvead, põhiliselt on vead ikka keeleoskuse puudumise tõttu,» ütles ta Postimehele.

Tööinspektsioon vastas PPA-le, et neil ei ole pädevust kontrollida arstiteatiste õigekirja või vastavust eesti keele reeglitele. «Kuid mööname, et oleme märganud SA Narva Haigla teatistega seotud probleemi,» kirjutas ameti peadirektori asetäitja, kes edastas murekirja omakorda keeleinspektsioonile.

Keeleinspektsioonist öeldi Postimehele, et nad on asunud asjaga tegelema, kuid enne seisukoha võtmist tahavad nad vaadata peale vigase keelekasutusega dokumentidele endile.

Tagasi üles