Galerii: VKG vaidleb aheraine püramiidilinnaku pärast riigikohtus

Viru Keemia Grupi (VKG) vaidlus keskkonnaametiga Aidu karjääriväljale plaanitud hiiglasliku püramiidide parklinnaku pärast on jõudnud riigikohtuni.

«Kuidas teha kohast nimega Eikuskil paik, mis töötab ja elab? Kuidas viia Eesti 20 aastaga maailma juhtivate püramiidiriikide hulka?» küsis arhitektuuribüroo Kadarik, Tüür. Arhitektid «Aidu 2030» nime kandvas eskiislahenduses.

VKG plaanis viis aastat tagasi Ojamaal kaevandades tekkiva aheraine Aidu karjäärivälja 70 hektaril püramiidideks ladestada, et sinna saaks ajapikku rajada kõikvõimalikke põnevaid asju – külastuskeskusest amfiteatrini ja loomaaiast labürindini, kirjutas toona ajaleht Põhjarannik.

«Aidu 2030» nime kandvas eskiislahenduses toodi välja, et Ida-Virumaal asuvas Aidu põlevkivikarjääris tekib tulevase 20 aastaga nõnda suur hulk kivijäätmeid, et nende lihtsal arhitektuurilisel vormimisel kerkiks täna hallile karjäärialale palavikuliselt tugeva identiteediga keskkond.

VKG alustas püramiidide planeerimist 2011. aastal. Püramiidide parklinnak pidi valmima aastal 2030. Kõrgeim rajatav püramiid pidi kava järgi olema 152 meetri kõrgune.

Püramiide aga kerkimas näha pole.

Kadarik, Tüür. Arhitektid arhitekt Tanel Trepp nentis, et tulevikuplaanide kohta nad ei tea. Hetkeseisuga on kätte saadud ehitusluba 1. etapi jaoks.

VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko tõdes samamoodi, et kahjuks pole nad projektiga veel kaugele jõudnud. 

Bojenko selgitusel keskkonnaamet algselt kooskõlastas ja hiljem vaidlustas kohalike omavalitsuste koostatud puhke- ja virgestusala detailplaneeringu, mille atraktiivsemaks osaks on püramiidlinnak. «Keskkonnaamet ei olnud nõus meie poolt välja pakutud lahendusega aheraine kasutamiseks püramiidide ehitamisel ja keeldus loa väljastamisest. VKG vaidlustas omalt poolt antud olukorra kohtus,» ütles ta.

Esimese astme kohus langetas otsuse keskkonnaameti kasuks. VKG ei olnud otsusega rahul ja vaidlustas selle apellatsioonkaebusega. Teise astme kohus toetas VKG seisukohta. Keskkonnaamet esitas teise astme kohtu otsusele omakorda kassatsioonikaebuse. Riigikohus võttis asja septembris menetlusse. «Loodame positiivset otsust järgmise aasta jooksul,» sõnas Bojenko.

«Usume, et antud projekt tõstab suletud Aidu karjääri ala atraktiivsust ja loob vaatamisväärsuse nii kohalikele elanikele kui ka karjääri külastavatele turistidele,» lausus Bojenko ja lisas, et endise karjääri territooriumile rajataval püramiidide parklinnakul on lootust saada oluliseks turismiobjektiks.

Tagasi üles