Viimsi ajalooline mõisapark sai uue ilme

jaga E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Käesoleval kuul jõudis lõpule pea kahesaja aastase Viimsi mõisapargi korrastamise esimene etapp.

Rekonstrueerimistööde käigus uuendati pargi keskosas ligi nelja hektari suurusel alal sademeveesüsteemid, puhastati tiigid, rajati kärestik ja valgustusega purskkaev, korrastati haljastust, rekonstrueeriti ajaloolised teed ja valgustus ning paigaldati ka uued pingid, prügikastid ja stendid, teatas Viimsi vallavalitsus.

Viimsi abivallavanema Oliver Liidemanni sõnul oli korrastamise peamiseks põhjuseks soov taastada muinsuskaitse alla kuuluva paiga üldilme ning tagada looduskaitsealuse ala säilimine. «Samuti soovisime, et park Viimsi poolsaare südames muutuks elanikele atraktiivsemaks,» ütles Liidemann.

Valla kommunaalameti juhataja Alar Mik lausus, et keskkonna vaates olid seniseks suurimaks murekohaks vananenud sademeveesüsteemid. «Trassid olid kehvas seisukorras, puhastamata ja ühendused katkesid. Seetõttu tekkis parki mitmetele aladele liigniiskus, mis kahjustas taimi,» kirjeldas Mik varasemat olukorda.

Lisaks trasside korrastamisele tellis Viimsi vallavalitsus alale projektiväliselt dendroloogilised uuringud. «Dendroloogilise hinnangu põhjal vajas osa puid hooldust, eemaldada tuli aga need 27, mis olid väheväärtuslikud, haiged või segasid teiste puude kasvamist,» rääkis Mik.

Projekti käigus puhastati ka pargi kolme veesilma põhjad. Keskmise tiigi kaldale paigaldati osaline piire, et huvilised saaksid ohutumalt silmitseda nii vastrajatud ja omapärast valgustuslahendusega purskkaevu veepinnal kui ka sulinal kivilt-kivile laskuvat kärestikku teeveerel.

Teede rekonstrueerimisel taastati suur osa põliste kastanite all looklevast Maria Laidoneri teest, mis Maria ja Johan Laidoneri kohtumist sümboliseeriva mälestusmärgi juures saab kokku Johan Laidoneri teega. Korrastatud tee sai ka uue valgustuse. Aasta varem rajati paralleelselt mõisapargi korrastamisega Pargi tee äärde kergliiklustee koos tänavavalgustusega.

Mõisapargi korrastamise projekt kestis üle aasta. Tööde kogumaksumuseks kujunes ligikaudu 210 700 eurot, millest rekonstrueerimistöödele kulus 184 000 eurot, M. Laidoneri tee valgustuse uuendamisele 10 000 eurot ja valgustusega purskkaevu rajamisele 4000 eurot.

Vallavanem Alvar Ild kinnitas, et Viimsi vallavalitsus plaanib jätkata mõisapargi korrastamist ka tulevatel aastatel: «Soovime ka ülejäänud pargialal korrastada sademeveesüsteemid ja teed, jätkata haljastustöödega ning juurde istutada üksikuid puid. Samuti on plaanis koostada mõisapargi kaitsekorralduskava.»

Mõisapargi korrastamise esimesed etapi projektid koostasid Kivisilla OÜ ja Projektbüroo Koda OÜ, teedeehituslikud tööd tegi WWR Systems OÜ, sademeveesüsteemid rekonstrueeris Levinson OÜ.

Tagasi üles