iDeal kampaania

EASi juhtivtöötajad kutsusid nõukogu Hanno Tombergi mitte vallandama
Lisatud nõukogu juhi vastus juhtivtöötajatele

EASi juhatuse esimehe kohalt tagasi kutsutud Hanno Tomberg.

FOTO: Tairo Lutter

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) 11 juhtival positsioonil olevat töötajat tegid eile asutuse nõukogule EASi juhatuse esimeest Hanno Tombergi toetava ühispöördumise, milles kutsusid nõukogu Tombergi mitte tagasi kutsuma, kuna see mõjuks halvasti kogu organisatsioonile.

Hoolimata enne nõukogu koosolekut saadetud pöördumisest jäi peale ettevõtlusminister Liisa Oviiri tahe ja nõukogu hääletas eile häältega 3:2 Hanno Tombergi tagandamise poolt. Seitsmeliikmelisest nõukogust oli eile koosolekul kohal viis liiget, kaks puudus.

Postimees edastab EASi juhtivtöötajate pöördumise täismahus. Postimehele on 11 allakirjutanud nimed teada, kuid et vältida neile kirjast tekkida võivaid ebameeldivusi, jätame nimed ja ametikohad avalikustamata.

Head EASi nõukogu liikmed!

Meie oleme EASi juhid, juhtkonna liikmed. Oleme üks meeskond ja pöördume Teie pole ka ühtsena. Edaspidi meie!

EAS on aidanud Eesti majandust arendada juba 16 aastat. Meie abil on toetust saanud üle kümne tuhande ettevõtte ja oleme investeerinud Eesti heaolu edendamisse üle miljardi euro. Hetkel oleme oma organisatsiooni ümber kujundamas kliendikesksemaks, ikka selleks, et meie kaasabil sünniks veel rohkem edulugusid.

Meil on vedanud, meil kõigil! Ja mitte ainult sellepärast, et teeme tööd, mis viib Eestit edasi, vaid seetõttu, et teeme seda tugeva meeskonnana. Siin peame silmas igaüht, kes tänasel päeval EASi juhi rolli täidab. Meie tööstaaž EASis on erinev, ulatudes mõnest kuust kuni 16 aastani, aga ühes oleme samal meelel – oma hinnangus tänasele juhatusele. Oleme näinud EASis igasuguseid aegu, aga võime käsi südamel öelda, et sellist juhatust ei ole meil varem olnud. Miks me nii väidame?

Tänane juhatus on loonud selge visiooni, kuhu poole EAS peab liikuma, See ei ole jäänud pelgalt sõnakõlksuks, vaid olema ka asjad meeskonnana ellu viinud. Kui tänane juhatus 2014. aasta hilissuvel alustad, võtsime kohe suuna EASi uuendamise poole. Sellise EASi poole, mis on veelgi teenuste kesksem, kus keskendutakse ennekõike kliendi ärist arusaamisele ja tema arenguks terviklahenduste pakkumisele. Oleme seda muudatust tehes pööranud palju tähelepanu meie väärtustele, juhtimisele ja organisatsioonikultuuri arengule tervikuna. Ja kuigi me ei ole veel kohal, oleme oma tee paika pannud ja liigume kindlalt eesmärkide poole. Väga kahju oleks, kasutades sporditermineid, kus see poole pealt katki vilistataks.

Sellel sügisel panime paika tähtaja 1. aprill 2017, mis sümboliseerib uue EASi algust, Sõnastasime kuus suurt ja olulist väljakutset, mida selleks ajaks peame lahendama. Täna liigume selgelt uue EASi suunas. Oleme just ette valmistanud EASi järgmise aasta koondtegevuskava ja –eelarve. Üle 200 miljoni euro ootab Eesti majandusse suunamist, Meil on plaanis poloteerida uudseid teenuseid, mis toetavad uue EASi kontseptsiooni rakendamist ning on kooskõlas majandusarengu töögrupi raporti ettepanekutega.

Meil, EASi tänastel juhtidel, oleks äärmiselt kahju näha, et need pingutused, mida tänane EASi juhatus on kliendikesksema organisatsiooni loomiseks juba teinud ja on jätkuvalt eest vedamas, ei leiaks tunnustust ja heakskiitu. Meie kliendid ei ole kunagi varem EASi tegevusi nii kõrgelt hinnanud (igakuine kliendi tagasiside).

Meie, EASi juhid, teeme iga päev tööd õhina ja innuga ning oleme ära teeninud, et saame jätkata meie praeguse juhatuse juhtimise all. Kujunenud olukord on ebaõiglane. Oleme seisukohal, et EASi tänane juhatus ei pea eelmise juhatuse otsuste eest vastutust võtma!

Toetame Hanno Tombergi, Sigrid Harjo, Sille Talvet-Unti ja Indrek Kaju jätkamist!

Pöördumise all on EASi 11 juhtivtöötaja allkirjad.

Nõukogu esimees: otsustamise edasilükkamine oleks muutnud konflikti veelgi teravamaks

EASi nõukogu esimees Erki Mölder saatis eile õhtul EASi 11 juhtivtöötajale vastuseks kirja milles selgitas Tombergi tagandamise asjaolusid. Nõukogu juhi sõnul ei olnud otstarbekas otsustamist edasi lükata, kuna see oleks muutnud EASi ja MKMi vahelise konflikti veelgi teravamaks. Postimees avaldab nõukogu esimehe kirja täismahus.

Hea EASi kolleeg

Täna toimunud nõukogu koosolekul võttis nõukogu vastu otsuse kutsuda tagasi juhatuse esimehe Hanno Tombergi. Otsus ei sündinud kergekäeliselt ning seetõttu pean oma kohuseks teile olukorda veidi selgitada.

Esiteks. Meedia baasil võib olla jäänud mulje, et nõukogu kutsus juhatuse tagasi Ermamaa kaasuse tõttu. Võin teile kinnitada, et see kaasus oli pigem katalüsaatoriks, miks me oleme tänasesse olukorda jõudnud. Aga kindlasti pole see ainuke põhjus, miks nõukogu sellise otsuse vastu võttis.

Teiseks. Viimaste kuude jooksul on juhatus pidanud langetama mitmeid keerulisi otsuseid. Osade olulisemate otsuste tegemisele on eelnenud diskussioon nõukoguga, osade puhul mitte. Nt Ermamaa tagasinõude esitamise ajagraafiku ning välisinvesteeringute keskuse juhi konkursi osas tegi Hanno (juhatus) valikud, mille osas minister, nõukogu tervikuna või nõukogu esimees on esitanud argumente teiste alternatiivide kasuks ja palunud neid kaaluda. Toodud näidete puhul ei ole Hanno neid arvamusi arvesse võtnud ning on jätkanud oma esialgse plaani elluviimist. Nõukogu on usaldanud juhatust ning seetõttu ei ole pidanud me vajalikuks käsipidurit tõmmata. Kahjuks on mõlema näite puhul tulemuseks probleemid. Oluline on märkida, et olukorras, kus juhatus on otsustanud käituda erinevalt nõukogu ettepanekutest, on nõukogul väga keeruline hilisemas faasis nii alusetute kui põhjendatud rünnakute puhul juhatust kaitsta. Nõukogu liikmed on mulle teadaoleva info baasil kuni viimaste nädalateni teinud pingutusi vastuargumentide leidmiseks, kuid ka juhatuse teatav kompromissitus alternatiivide kuulamisel on olukorda teravdanud. Tarbetu on küll lisada, aga mainin siiski, et kui sellistes olukordades läheb meedia survel teema kontrolli alt välja, peab juhatus arvestama sellega, et ta vastutab ka mainekahju eest ning nõukogu ei saa juhatust kaitsta.

Kolmandaks. Šanghai, Astana, Eesti bränd, Parimate Ettevõtete konkurss, Ettevõtlusnädal ja Liftiga Tulevikku. Tavaolukorras ma ütleksin, et oleme kaotanud lahingu, kuid mitte sõja. Tänases olukorras aga olen arvamusel, et EASil on võimalik vigadest õppida ja edasi minna uue juhiga.

Neljandaks. 2. novembril toimunud nõukogu arutelul olid laual kompromissettepanekud, mille aktsepteerimisel poleks me olnud sunnitud eilset koosolekut pidama. Kompromissideni ei jõutud, pigem on viimase paari nädala jooksul konflikt süvenenud. Olukord, kus MKM ja EAS asuvad omavahel meediasõtta, ei ole vastuvõetav ning tuli leida lahendus. Minul ees oli valik, kas paluda nõukogul hääletada või mitte. Pärast pikka kaalumist jõudsin otsusele, et hääletamise edasilükkamine ei lahenda olukorda. See oleks viinud konflikti veel teravamaks. Minu hinnangul poleks otsuse edasilükkamine oluliselt olukorda muutnud - isegi siis, kui valitsus ja minister oleksid enne järgmist nõukogu koosolekut vahetunud. Süüdistused ja kahtlustused oleksid jäänud. Ja pikaks ajaks.

Viiendaks. Ma hindan väga teie lojaalsust oma organisatsioonile, oma vahetule juhile - seda ilmestas väga hästi juhatusele otse alluvate juhtide pöördumine nõukogu poole, kus toodi välja palju head, mida tänane juhatus on viimase paari aasta jooksul korda saatnud. Selles pöördumises juhiti ka tähelepanu sellele, millised meeleolud valitsesid organisatsioonis 2014.a., mil tänane nõukogu tegi oma esimese otsuse, kutsudes tagasi eelmise juhatuse ning kuulutades välja uue juhatuse esimehe konkursi. Värskel nõukogul oli seda otsust raske teha, kuid täna me võime öelda, et see oli õige otsus. Tänane organisatsioon on oluliselt erinev 2014.a. organisatsioonist. Tehtud töö tulemusi ja kogemusi ei saa keegi Hannolt ära võtta.

Lõpetuseks palun teilt usku ja toetust nõukogule ning olemasolevale juhatusele, et elada üle turbulentsed ajad, mis ootavad meid ees uue juhatuse esimehe valimisel, pooleliolevate akuutsete teemade lahendamisel ja pikemate arenguprotsesside jätkamisel. Üks kord on nõukogu õige valiku teinud ja lähikuud näitavad, kas tegemist oli juhusega või mitte.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles