Uus võimuliit võtab abikaasadelt võimaluse esitada ühine tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsiooni täitmine

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Uue võimuliidu plaan kaotada ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimalus võib küll aidata tasakaalustada tulumaksu väiksemat laekumist, kuid maksueksperdi hinnangul võib kavandatav muudatus tuua kaasa hulk teisi probleeme.

Ühe olulise osana on kolmikliit koalitsioonileppesse kirja pannud tulumaksureformi. Esmajoones kavatseb valitsus oluliselt vähendada madalat ja keskmist palka saavate inimeste tulumaksu, millega tõuseb kuni keskmist palka teenivate inimeste maksuvaba tulu 500 euroni kuus. Keskmisest palgast enam teenivate inimeste maksuvaba tulu hakkab sujuvalt kahanema sissetuleku kasvades ning maksuvaba tulu kaob 2100 eurost suurema sissetuleku puhul.

Lisaks, tulumaksuvabastus laste pealt säilib, kuid enam ei saa esitada ühist tuludeklaratsiooni. Seni on olnud abikaasadel kasulik esitada ühisdeklaratsioon ennekõike juhul, kui üks abikaasa tulu ei saanud — siis saab teine abikaasa kasutada maksuvaba tulu kahekordselt.

Ühisdeklaratsiooni esitas veerand kõigist deklareerijaist

«Üldine reegel on see, et inimesed peavad olema abielus ja eelkõige on siin küsimus kasuteguris ehk mis aastatel ühisdeklaratsiooni esitamine on kasulik ja millal on mõistlik see ikkagi eraldi esitada. Ühisdeklaratsiooni esitamisel liidetakse abikaasade tulud ja ka maksusoodustused ja kõike vaadatakse kogumis,» selgitas maksu- ja tolliameti (MTA) teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.

MTA andmeil esitati 2015. aasta tulude deklareerimisel ühisdeklaratsioone 13,4 protsenti ehk kokku 78 700 umbes 590 000st esitatud deklaratsioonist. Kui vaadata inimeste arvu, siis esitas ühisdeklaratsiooni 157 400 ehk 23,6 protsenti inimestest.

Seejuures on ühisdeklaratsioonide arv aasta-aastalt langenud, näiteks kümme aastat tagasi oli esitamise protsent 28. 

Kuidas on abikaasad ühisdeklaratsiooni esitamisest kasu saanud?
Selgitab MTA teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde

FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Näiteks: üks abikaasadest töötab ja teine on kodune. Kui töötava abikaasa palk on suurem kui kaks maksuvaba miinimumi (2 x 2040 eurot), siis on neil kasulikum esitada tuludeklaratsioon koos, sest see abikaasa kes töötas, sai oma üldise maksuvaba tulu kätte aasta jooksvalt, teisel aga sissetulek puudus. Kui nüüd esitatakse deklaratsioonid eraldi, siis ei saa kumbki midagi tagasi (eeldusel, et maksud on õigesti kinni peetud ja mingeid maksusoodustusi ei kasutata).

Kui nüüd esitatakse ühine tuludeklaratsioon, siis saadakse maksutagastus tööl mitte käiva abikaasa maksuvaba tulu arvelt 408 eurot (2040 x 20%). Lisaks võivad tulumaksutagastuse suurust veel mõjutada tasutud koolituskulud, eluasemelaenuintressid, annetused ja sissemaksed kolmandasse pensionisambasse. 

Maksueksperdi teeb murelikuks

Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis ütles Postimehele, et teda teeb kavandatav muudatus murelikuks. Ta oletas, et tõenäoliselt loodetakse ühisdeklaratsiooni kaotamisega mingil määral kulusid kokku hoida, et tasakaalustada tulumaksu väiksemat laekumist.

Nimelt on uue koalitsiooni nn Exceli tabelis kirjas, et maksuvaba tulu reform neelab 2018. aastal eelarvest 139 miljonit. Kui palju loodetakse ühise deklaratsiooni kaotamisega kokku hoida, ei ole eraldi real kirjas.

«Probleem on selles, et seda ei saa nii lihtsalt ära kaotada,» leidis Lehis. Ta selgitas, et ühine tuludeklaratsioon tuleb perekonnaseaduse loogikast ning abikaasade ühisvara kui selline ju ei kao ära.

«Siin võib tekkida väga tõsiseid vaidlusi, sest kui ühisdeklaratsioon kaob ära, siis minu arvates võiksid abikaasad sellisel juhul esitada kaks eraldi deklaratsiooni ja oma tulud ja kulud ikkagi pooleks teha,» pakkus maksuekspert.

Ta tõi näiteks, et kui üks abikaasadest käib tööl ja teine on lapsega kodus, kuid vanemahüvitist ei saa, siis töölkäiva inimese palk kuulub võrdsetes osades mõlemale abikaasale.

Võivad tekkida õiguslikud probleemid

«Mina soovitaks neil sellisel juhul palk pooleks teha ja deklareerida poole ulatuses eraldi. Samamoodi kuludega,» rääkis Lehis. Ta nentis, et maksuamet küll ütleks selle peale, et niimoodi ei tohi mitte mingil juhul teha, misjärel läheks asi ilmselt kohtusse. Ja kui kohus peaks ütlema, et abikaasad võivad nii siiski talitada, kaotaks kogu asi üldse oma mõtte.

«Ma väga loodan, et kui tublid ametnikud hakkavad seda seaduseelnõu kokku kirjutama, siis konsulteerivad nad ka perekonnaõiguse spetsialistidega ja oskavad seda probleemi ette näha,» lisas Lehis.

Tema hinnangul on osa maksumuudatustest tehtud pigem läbimõtlemata. «Üldine suhtumine on selline, et tahame ja anname ning tahame ja võtame ja las teised mölisevad, sest midagi nad meile teha ei saa. Iga asjaga nii ei ole, sest muudatused võivad olla õiguslikult päris keerukad.»

«Ühisdeklaratsioon ei ole lihtsalt maksualane väljamõeldis, vaid tuleneb perekonnaõigusest. Ma kardan, et see pisike asi ilmselt unustati ära,» põhjendas Lehis, miks võib deklaratsiooni kaotamine endaga kaasa tuua õiguslikke probleeme.

Tagasi üles
Back