Euroopa Liidu Nõukogu kinnitas Partsi kontrollikoja liikmeks

Juhan Parts

FOTO: Liis Treimann

Euroopa Liidu Nõukogu kinnitas täna hommikul Juhan Partsi Eesti esindajana Euroopa Kontrollikoja liikmeks, tegemist oli viimase sammuga, mis oli tarvis tema saamisel kontrollikotta.

Nõukogu kinnitas Partsi ametisse täna hommikul toimunud istungil, ütles Eestit Euroopa Liidu Nõukogus esindav keskkonnaminister Marko Pomerants Postimehele.

Euroopa Liidu Nõukogu koguneb vastavalt teemale väga erinevates koosseisudes vastavalt teemale, nõukogusse kuuluvad valdkonna eest vastutavad liikmesriikide ministrid ja Euroopa Komisjoni volinikud.

Europarlamendi täiskogu kiitis Juhan Partsi nimetamise Euroopa Kontrollikoja liikmeks eelmise nädala kolmapäeval. Partsi nimetamise poolt hääletas 488 ja vastu 133 europarlamendi saadikut.

Europarlamendi täiskogu kinnitas Partsi ametisse salajasel hääletusel. Partsi ametisse kinnitamiseks oli vaja täiskogu häälteenamust.

5. detsembril, kuulas Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaati Juhan Partsi europarlamendi eelarvekontrolli komisjon, mis toetas tema saamist kontrollikoja liikmeks. Salajasel hääletusel sai Parts komisjonis 15 poolthäält, viis vastuhäält ja üks jäi erapooletuks.

Euroopa Liidu Nõukogu oli viimane institutsioon, mis pidi Partsi kandidatuurile oma heakskiidu andma.

Valitsus otsustas esitada Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluva 50-aastase Partsi Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks 10. oktoobril.

Eesti eelmine esindaja Euroopa Kontrollikojas oli Kersti Kaljulaid, kelle riigikogu valis oktoobris Eesti presidendiks.

Euroopa Kontrollikoda kontrollib Euroopa Liidu raha korrakohast kasutamist. Euroopa Kontrollikoja tööd juhib kolleegium, kuhu kuuluvad 28 Euroopa Kontrollikoja liiget – üks igast Euroopa Liidu liikmesriigist. Euroopa Kontrollikoja liikme ametiaeg kestab kuus aastat.

Tagasi üles