Minister teeb Setomaa valla moodustamiseks valitsusele ettepaneku

Setomaa.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Pühapäeval lõppenud rahvaküsitlusel osalenud Setomaa elanikud toetasid ülekaalukalt Setomaa valla moodustamist. Minister lubas valla moodustamiseks teha valitsusele ettepaneku.

Referendumist võttis osa 1830 hääleõiguslikku elanikku 3193-st, kellest 77,2 protsenti hääletas Setomaa valla tekkimise kasuks. Rahvaküsitluse keskmine osalusprotsent oli 57,3. E-hääle andis 517 inimest, mis moodustas kõigist vastanutest 28,3 protsenti.

Suurt poolehoidu Setomaa valla loomisele näitasid kõigi valdade elanikud kõigis küsitluspunktides. Värska vallas andis Setomaa vallale poolthääle 94,6 protsenti vastanutest, Meremäe vallas 60,9 protsenti, Mikitamäe vallas 68,6 protsenti ning Misso valla Luhamaa nurgas 91,2 protsenti.

Põlva maavanema Igor Taro sõnul näitavad tulemused, et rahvas avaldas ülekaalukat ja jõulist toetust Setomaa valla moodustamiseks ning seda kõigis valdades ja küsitluspunktides. «Äärmiselt kõrge osalusprotsent küsitlusel näitab, et teema läks inimestele väga korda ning sellise tahteväljenduse vastu ei saa mitte miski,» kommenteeris Taro.

Kuna Mikitamäe, Värska ja Meremäe vallavolikogud ei esitanud 1. jaanuariks 2017 haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlust, tegi Põlva maavanem Igor Taro piirkondliku komisjoni vahendusel valitsusele ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks.

Seejärel said Põlva ja Võru maavalitsused rahandusministeeriumilt ülesande viia sel teemal läbi rahvaküsitlus. Küsitlus viidi läbi selleks, et valitsus saaks haldusreformi käigus valdade ühinemise kohta teha kaalutletud otsuse, mis võtab lisaks olemasolevale informatsioonile arvesse piirkonna kultuurilist eripära ja kohalike elanike soove.

Riigihaldusministri Mihhail Korbi kinnitusel võtab Vabariigi Valitsus rahvaküsitluse tulemusi otsustamisel arvesse ning tulenevalt haldusreformi seaduses ette nähtud niinimetatud Setomaa-erandist on võimalik moodustada Eesti-Vene kontrolljoonega piirnevatest, omavahel kultuuriliselt ja ajalooliselt seotud omavalitsustest Setomaa ühendvald, kus praeguse seisuga elaks umbes 3500 inimest.

Küsitluse tulemustest lähtuvalt on riigihalduse minister kinnitanud, et teeb valitsusele ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks.

«Mul on hea meel, et nii suur hulk inimesi tuli kaasa minu algatusega viia Setomaal läbi küsitlus – hääletamas käis lausa üle 57 protsendi inimestest. Küsitluse tulemus näitab selgelt kohalike elanike arvamust ning osavõtjate hulk tegi haldusreformi küsitluste rekordi. Aktiivne osavõtt haldusreformi küsimuses näitab, et elanikud tähtsustavad väga oma kultuurilist eripära. Tänan kõiki neid, kes pidasid küsitlust oluliseks ja võtsid sellest osa,» kommenteeris riigihalduse minister Mihhail Korb.

«Nüüd on küsitluse tulemus selge ja teen selle põhjal valitsusele ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks,» lisas minister.

Arvamust sai avaldada 26. - 29. jaanuarini ning küsitlusest võisid osa võtta  võtta vähemalt 16-aastased inimesed, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elavad Värska, Mikitamäe ning Meremäe vallas või Misso valla Luhamaa nurga külades.

Setomaa vald sünniks 2017. aasta kohalike omavalitsuste tulemuste väljakuulutamisega.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles