Keskerakond peab Savisaare eest maksma veel üle 77 000 euro

Peaminister Jüri Ratas.

FOTO: Teet Malsroos/Õhtuleht

Kui eelmine nädal selgus, et Keskerakond maksab ise Edgar Savisaare eest Tallinna linnale tagasi ligi 117 000 eurot, siis see pole veel kõik: kuna seesugust kingitust käsitletakse erisoodustusena, tuleb selle pealt tasuda ka sotsiaal- ja tulumaksu kokku üle 77 000 euro.

«Kui kohustatud isiku asemel tasub tagasimakstava summa temaga seotud juriidiline isik – isegi kui tegemist on endise juhatuse liikmega, aga hüve on selgelt seotud juhatusse kuulumisega –, siis on tegemist erisoodustusega, mille pealt tuleb tasuda sotsiaalmaks ja tulumaks,» ütles maksu- ja tolliameti avalike suhete juht Rainer Laurits.

Keskerakonna peasekretäri Jaak Aabi sõnul on erakond taolisest võimalikust kohustusest teadlik. «Kui see kohustus tekib, siis erakond arvestab sellega,» sõnas Aab.

Erisoodustuseks loetakse rahaliselt hinnatavat soodustust, mille tööandja teeb töötajale seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega. Erisoodustuse loeb maksuamet peaaegu võrdväärseks palgaga ja nõuab selle peaaegu samaväärset maksustamist.

Riigikohtu otsuse järgi tuleb Tallinna linnapea ametist tagandatud Edgar Savisaarel täita erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutust ja kohalike valimiste kampaania ajal keelatud annetusena saadud 116 642,89 eurot Tallinna linnale tagastada.

Kui selle summa maksab Savisaare asemel tagasi MTÜ Keskerakond, siis peab sellelt maksma lisaks sotsiaalmaksu (48 115,19 eurot) ja tulumaksu (29 160,72 eurot). Nii peab Keskerakond oma endise esimehe eest kokku tasuma 193 918,8 eurot. Tuludeklaratsiooni peab esitama ja maksud EMTA-le maksma MTÜ Keskerakond.

Savisaare palka ei puututa

Kui Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles alguses, et erakond loodab oma endise esimehe Edgar Savisaare valimisreklaamide eest Tallinna linnale tagastatava pea 117 000-eurose summa talle makstavast palgast hiljem kinni pidada, siis partei esimehe, peaminister Jüri Ratase sõnul erakond seda siiski ei tee.

Ratas ütles Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister», et Keskerakonnal ei ole Savisaarega seoses mingeid saladusi ega erikokkuleppeid. Ta meenutas, et on nii enne kui pärast novembri algul toimunud Keskerakonna kongressi korduvalt öelnud, et erakond peab Savisaart ka majanduslikult edasi toetama.

Sealjuures täidab Keskerakond tema sõnul ise erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse ja tagastab Tallinna linnale pea 117 000 eurot, mille linn kulutas 2013. aasta kohalike valimiste eel valimisreklaamidele.

Ratas märkis, et tema hinnangul pole sellised reklaamid õiged, kuid Keskerakond on otsustanud kulud ise tagastada, sest soovib parteid puudutavatele kohtu-, juriidilistele ja rahalistele vaidlustele joone alla tõmmata. Ta täpsustas, et linnale hüvitatava summa võtab Keskerakond täielikult enda kanda ja seda Savisaarele makstavast palgast kinni ei peeta.

ERJK kohustas Savisaart juba 2015. aasta jaanuaris oma ettekirjutusega tagastama keelatud annetus kogusummas 116 642,89 eurot Tallinna linnale ja kõrvaldama puudused Keskerakonnale esitatud 2013. aasta kohalike valimiste kampaania aruandes ning esitama komisjonile tõendid nende kohustuste täitmise kohta.

Keelatud annetus seisnes Savisaare valimiskampaania kulude tasumises Tallinna linna poolt. Tegemist oli «Tallinn liigub» kampaaniaga ning Hiiu staadioni reklaamidega.

Savisaar vaidlustas ettekirjutuse kohtus. Kohtuvaidlus lõppes 10. novembril riigikohtu otsusega jätta Savisaare kaebus rahuldamata. Sellega oli komisjoni ettekirjutus jõustunud.

Tagasi üles