EAS maksab Ermamaale antud toetuse Ilvese eest ise kinni
Täiendatud kell 15.29

Toomas Hendrik Ilves võõrustas Ärma talus teiste seas Läti presidenti Raimonds Vējonist.

FOTO: Elmo Riig

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus otsustas pärast haldusmenetlust lugeda abikõlbmatuks 90 protsenti OÜ-le Ermamaa eraldatud toetusest ja tagastada see Euroopa Komisjonile. Ligi 152 000 eurot maksab EAS ise kinni, kuna president Toomas Hendrik Ilveselt pole nende hinnangul summa sissenõudmiseks piisavalt juriidilist alust.

EASi juhatuse esimees Sille Talvet-Unt teatas pressiteate vahendusel, et kuigi tahtlikke rikkumisi pole tuvastatud, on OÜ Ermamaa projekti menetlemise erinevates etappides tehtud vigu.

Näiteks oleks tema arvates võinud EAS möödunud aasta sügisel põhjalikumalt kaaluda, kas 2012. aastal tehtud otsus kehtetuks tunnistada ja juba siis viia läbi uus terviklikum analüüs. «Vaadates kogu protsessi tervikuna, näeme, et eksimuste peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et antud projekt oli igas mõttes tavapäratu. See on unikaalne olukord, kui toetuse saaja ei saa lubatud plaane ellu viia seoses presidendi ametisse asumisega,» leidis Talvet-Unt.

Õiguslikud analüüsid tõid välja, et toetuse saajale ehk president Toomas Hendrik Ilvese osaühingule Ermamaa täiendava tagasinõude esitamiseks puudub piisav juriidiline alus ja edasi vaidlemine kohtus on õiguslikus mõttes perspektiivitu.

Kuna tagasinõude suuruse määramisel eksis EAS, siis viiks tänases olukorras OÜ-le Ermamaa lisanõude esitamine pikaajalise kohtuvaidluseni, kus EASil poleks piisavalt juriidilisi argumente, et jõuda eduka lahendini. Tasudes summa omavahenditest, välistab EAS tõenäoliselt pikale veniva kohtuvaidluse ja sellega kaasnevad ettenägematud rahalised kulud, põhjendab EASi juhatus tehtud otsust.

«Konsulteerisime EASi nõukogu ja mitmete ekspertidega, et jõuda parima lahenduseni. Meil on kahju kujunenud olukorra pärast, kuid oleme sellest õppinud ja tegime nüüd õiguslikult korrektse ja lõpliku otsuse,» leidis Talvet-Unt. Juhatuse esimees toonitas, et EAS on põhjalikult kogu terviku üle vaadanud ja loodab, et saab vaidlused antud teemal lõpetatuks lugeda.

OÜ Ermamaa sai 2006. aastal EASi vahendusel Euroopa Liidu struktuurifondidest toetust projektile, mille kogu eelarve oli 380 785,60 eurot ja sellest toetus oli 190 392,80 eurot.

Projekti eesmärk oli Viljandimaal asuva Ärma turismitalu arendamine. Seoses OÜ Ermamaa osaniku ja juhatuse liikme abikaasa Eesti Vabariigi presidendiks saamisega peatati 2007. aastal EASi juhatuse otsusega projekti sihipärase kasutamise kohustus kuni presidendi ametiaja lõpuni.

Toetuse saaja ehk OÜ Ermamaa palvel tegi EASi juhatus 30. märtsil 2012 uue otsuse, et hiljemalt käesoleva aasta 1. jaanuarist, kui presidendi ametiaeg on lõppenud, jätkub algse äriplaani elluviimine kuni 31. juulini 2020 või kui seda ei järgita, tuleb toetuse saajal EASile maksta tagasi toetusest 10 protsenti. OÜ Ermamaa esitas mullu 10. oktoobril EASile avalduse, milles kinnitas soovi mitte jätkata äriplaani järgimist ja tasus tagasinõutud summa kaks päeva hiljem.

Mullu 8. novembril OÜ Ermamaa projekti osas alustatud uue haldusmenetluse tulemusel tagastab EAS Euroopa Komisjonile lisaks 80 protsenti toetussummast ehk 152 314,24 eurot.

President Ilves vastas EASi otsuse kommentaariks ajaleheväljavõttega

Postimehe palve peale kommenteerida Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tänast otsust Ärma talu toetuse tagasimaksmise küsimuses edastas president Toomas Hendrik Ilvese nõunik Urve Eslas väljavõtted eksriigipea viimasest intervjuust Eesti meediale.

Muu hulgas küsis Postimees, kas Toomas Hendrik Ilves peab ligi 152 000 euro tagastamist Euroopa Komisjonile EASi vahenditest Eesti maksumaksja suhtes õiglaseks ning kas ta ei leia, et võiks selle raha ise tagasi maksta.

Postimees avaldab Eslase vahendatud vastuse muutmata kujul.

«President Ilves on Eramaaga seonduvat korduvalt avalikkusele selgitanud, viimati intervjuus Eesti Päevalehele tänavu 2. jaanuaril. Tema sõnul pidi EAS EL-i struktuuritoetuste reeglite järgi 2012. aastal tegema otsuse pooleliolevate projektide kohta ja otsustas, «et minu abikaasa firma kas jätkab äriplaaniga pärast presidentuuri või temalt küsitakse tagasi nii ja nii palju». Samuti ta meenutas, et taastas ise, «omaenda vahenditega esivanemate talu, abikaasa tahtis sinna lisada turismitalu komponendi, milleks ja ainult selleks andis EAS toetuse».

«Mind valiti presidendiks, julgestuspolitsei hinnangul ei saanuks minu kodus turismitalu pidada, projekt ajatati, siis lahutasime. Ärma talu ja Ermamaa jäid mulle, presidendiaeg lõppes, mina ei osanud end näha eelmise abikaasa äriplaani elluviijana, EAS küsis osa toetust tagasi, maksin selle ära. See on tegelikult väga lihtne ja selge lugu,» ütles president Ilves Eesti Päevalehele.

Samas intervjuus ta rõhutas: «Mul on kahju inimestest, kes on Ärma talu ja Ermamaa asjus negatiivseteks kirjutatud või räägitud. Seepärast palungi vabandust Maria Alajõelt [EAS-i juhatuse endine liige], Siim Raielt [presidendi kantselei endine direktor] ja ka Hanno Tombergilt [EAS-i juhatuse endine esimees]. Neist keegi pole selle loo puhul teinud minu teada midagi keelatut, hämarat ega olnud kallutatud. Need oletused, mis kohati süüdistusteks kasvasid, on ebaõiglased väljamõeldised, jama.»

Tagasi üles