Uuring: sotsiaaltöös koolitatakse liiga palju kõrgharidusega spetsialiste

OSKA programmi arendusjuht Tiia Randma.

FOTO: Liis Treimann

Tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA uuringu kohaselt kasvab tulevikus sotsiaaltöö valdkonna tööjõuvajadus, sest puudu on kutseharidusega hooldustöötajatest, samas koolitatakse liiga palju kõrgharidusega sotsiaaltöö spetsialiste.

OSKA arendusjuhi Tiia Randma sõnul kasvab tulevikus tööjõuvajadus sotsiaaltöö valdkonnas tervikuna eelkõige tänu eakate arvu suurenemisele.

«Kui kutseharidusega hooldustöötajaid oleks tööturu vajadustele vastamiseks vaja koolitada kaks korda enam, siis kõrgharidusega sotsiaaltöö spetsialiste lõpetab rohkem kui tööturul vaja,» ütles Randma.

Sotsiaaltöö assotsiatsiooni eestseisuse liige Indrek Rohtla tõi välja, et sotsiaaltöö lõpetanutest ei jõua pea pooled erialasele tööle ning see on selge sõnum tööandjatele, et sotsiaaltöötajate palga- ja töötingimused peavad vastama nende kvalifikatsioonile ja töökoormusele.

Põlvkondade üksteisest kaugel elamise, välismaal töötamise ja muutunud pere- ja kooseluvormide tõttu on lähedase hooldus vaja korraldada teenuste abil ning seetõttu prognoosib uuring sotsiaalteenuste tarbimise suurenemist.

Uuringu koostamisse kaasatud sotsiaaltöö valdkonna eksperdid teevad ettepaneku suurendada kutsehariduses hooldustöötajate õppekohti ning pakkuda enam paindlikke õppe- ja töövõimalusi juba valdkonnas töötajatele.

Kõrghariduses tuleks sotsiaaltöö õppekohti vähendada ning tudengite vastuvõtul arvestada senisest enam kandidaadi motivatsiooni ja sobivust ka valdkonnas tööle asuda. Selleks, et lõpetajate oskused vastaksid parimal moel tööturu vajadustele, tuleks kõrgkoolidel koostöös tööandjatega üle vaadata sotsiaaltöö praktika sisu, korraldus ja rahastamine.

OSKA sotsiaaltöö uuring keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu ja asenduskoduteenuse valdkondades.

Uuringuga otsiti vastust küsimusele, kuidas muuta koolituspakkumist, et täita valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust lähema viie aasta jooksul.

Uuringu koostamises osalesid eksperdid sotsiaaltöö assotsiatsioonist, tööandjate seast ning õppeasutustest ja avalikust sektorist. Tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA uuringute koostamist korraldab sihtasutus Kutsekoda.

Tagasi üles